Automatyka.eu

Czujnik CO2 ZMF-10 - Pomiar jakości powietrza i temperatury

Zmf-10

Dwutlenek węgla jest składnikiem powietrza o zmiennej zawartości. Jego stężenie w pomieszczeniu jest wyznacznikiem jakości powietrza. Czujnik ZMF-10 służy do pomiaru zawartości CO2 i temperatury. Od jakości powietrza znajdującego się w pomieszczeniu zależy komfort przebywających w nim osób. Kontrola zawartości dwutlenku węgla jest równie istotna dla samopoczucia, jak utrzymywanie właściwej temperatury i wilgotności. Czujnik ZMF-10 jest skierowany przede wszystkim do poprawy jakości powietrza w biurach, szkołach i przedszkolach.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Gryftec
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria detekcja gazów

Dwutlenek węgla jest składnikiem powietrza o zmiennej zawartości. Jego stężenie w pomieszczeniu jest wyznacznikiem jakości powietrza. Czujnik ZMF-10 służy do pomiaru zawartości CO2 i temperatury.

Od jakości powietrza znajdującego się w pomieszczeniu zależy komfort przebywających w nim osób. Kontrola zawartości dwutlenku węgla jest równie istotna dla samopoczucia, jak utrzymywanie właściwej temperatury i wilgotności.

Czujnik ZMF-10 jest skierowany przede wszystkim do poprawy jakości powietrza w biurach, szkołach i przedszkolach.

Parametry:

Zasilanie: 14-48 V DC / 10 mA lub 16-36 V AC 50-60 Hz
Sygnał wyjściowy dla CO2: 0 … 10 V
Sygnał wyjściowy dla temperatury: 0 … 10 V
Czas nagrzewania: 5 min
Czas reakcji: 30 s
Dokładność: +/- 100 ppm

Zakres pomiaru:

0 … 2000 ppm
0 … 40°C

Zalety:

Niska wrażliwość na czynniki zewnętrzne, takie jak wahania ciśnienia i wibracje
Stopień ochrony: IP20
5 diod LED jako wskaźnik stężenia CO2 w powietrzu

Zastosowania:

System monitoringu klimatu
System sterowania wentylacją
Nadzór przyrodniczy
Urządzenia chłodnicze
Ochrona przeciwpożarowa

Stan diody LED / Stężenia CO2 (ppm):

Stan diody LED Stężenie CO2 (ppm)
Zielony1 0 - 500
Zielony2 500 - 800
Żółty 800 - 1200
Czerwony1 >1200
Czerwony2 >1600

Warunki pracy:

Temperatura pracy: -10 - 50°C
Temperatura składowania: -40 - 100°C
Wilgotność względna: 15..95 %
Ciśnienie powietrza: 900...1100 hPa

Więcej informacji: http://www.gryftec.com


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy