Automatyka.eu

RhinoWM

Wm

System zdalnego nadzoru, kontroli i sterowania urządzeniami obiektowymi

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Rhino Sp. z o.o.
Kategoria Systemy sterowania
Podkategoria systemy sterowania operatorskiego

RhinoWM to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane i wdrażane przez firmę Rhino Sp. z o.o. łączące w sobie funkcje monitorowania i sterowania pracą obiektów należących do sieci wodno- kanalizacyjnej. Obiekty podłączone są do sterownika komunikacyjnego GPRS/GSM umieszczonego w szafie sterowniczej. System posiada funkcję wizualizacji procesów. Umożliwia to obserwację stanu urządzeń na monitorze klasy PC w czasie rzeczywistym, bez potrzeby budowania drogiej infrastruktury. Produkt charakteryzuje się również możliwością informowania o sytuacjach awaryjnych. Wykorzystanie bezprzewodowej transmisji danych w technologii GPRS/GSM daje gwarancję bezpiecznego użytkowania systemu.

System zdalnego monitoringu składa się z oprogramowania oraz zdalnych sterowników, umieszczonych w szafach sterowniczych. Umożliwiają one bieżące śledzenie pracy urządzeń rozproszonych obiektów oraz wysyłania do nich komend sterujących np. wyłączenia pompy.

Zasada działania systemu polega na pakietowej transmisji danych ze sterownika
do komputera. Wykorzystywana jest technologa telefonii komórkowej GPRS/GSM lub sieci Ethernet. Transmisja danych może być inicjowana wystąpieniem określonego zdarzenia
np. awarią urządzenia lub co określony interwał czasowy. Następnie program weryfikuje, przetwarza oraz przedstawia w formie graficznej wizualizację uzyskanych informacji na ekranie komputera.
Graficzna wizualizacja umożliwia operatorowi dostrzeżenie zmian w pracy obiektu,
np. awarii i odpowiednie zareagowanie na nie. Urządzenie może również pracować w trybie niewymagającym zewnętrznego oprogramowania. W tej sytuacji komunikacja odbywa się za pomocą wiadomości SMS przesłanych pod wskazany numer.

Wykorzystanie technologii GPRS/GSM lub Ethernet gwarantuje szybkie uruchomienie komunikacji z danym obiektem. Eliminuje także problemy, które pojawiają się przy zastosowaniu tradycyjnych sposobów komunikacji np. radiomodemów, czy sieci przesyłowych.

Zdalny sterownik RhinoWM to moduł realizujący jednocześnie funkcje sterownika mikroprocesorowego i modułu GSM. Połączony jest z czujnikami zbierającymi informacje
o pracy obiektu oraz urządzeniami wykonawczymi, np. pompami. W zależności od rozszerzeń na podstawie obiektowych sygnałów analogowych, dwustanowych wejściowych i wyjściowych realizuje sterowanie, np. zdalnym załączaniem i wyłączaniem pomp. Funkcja modemu GSM natomiast umożliwia przesyłanie danych do komputera stanowiska operatorskiego w trybie transmisji pakietowej GPRS lub w trybie komunikatów SMS.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy