Automatyka.eu

S5/S7 for Windows

479_s7_convert

System programowania sterowników rodziny Siemens SIMATIC S5 oraz S7 300 / 400 PLC

Karta produktu:

Firma zgłaszająca ENCON Sp. z o.o.
Kategoria Systemy sterowania
Podkategoria sterowniki PLC

IBHsoftec jest wydajnym i intuicyjnym oprogramowaniem dla systemów Simatic S7-300 i S7-400 PLC‘s. Oprogramowanie IBHsoftec aktualnie oferuje S7 for Windows jako aktualizację S5 for Windows lub też jako odrębny pakiet oprogramowania. Zbiór wszystkich instrukcji dostępnych w języku instrukcji (STL) dla S7-300 i S7-400 został zaimplementowany w pakiecie oprogramowania S7 for Windows . Poprzez zintegrowane w oprogramowaniu funkcje możliwe jest także tworzenie programów za pomocą języka funktorów logicznych (CSF) jak i również języka stykowego (LAD).

Cechy wspólne oprogramowania S5 for Windows i S7 for Windows

Doświadczenie i umiejętności zdobyte w programowaniu serii S5 mogą zostać wykorzystane do programowania S7-300 i S7-400 .Łatwość przejścia pomiędzy tymi systemami wynika z przyjęcia koncepcji programistycznej S5 jako bazy na podstawie której stworzono podstawowe instrukcje i ich rozwinięcia. Postępując zgodnie z tą koncepcją możliwe stało się zastosowanie edytora który współpracowałby zarówno z Step 5 i Step 7. Oprogramowanie to ułatwia konwersje programu PLC z Step5 do Step7 i vice versa. Wykorzystując tą właściwość można bloki programowe S5 otwierać za pomocą edytora S7 nawet jeśli dany blok nie może być bezpośrednio przekształcony. Instrukcje nie przekształcalne są oznaczane i można je samodzielnie poddać edycji.

Elastyczność sposobu programowania

Niewątpliwą zaletą środowiska programowego S7 for Windows jest jego intuicyjność co dla programisty który zna S5 sprowadza się do braku konieczności nauki nowego skomplikowanego systemu. Przy wykorzystaniu biblioteki instrukcji Step 5 dla programisty nie ma większego znaczenia czy pisze program dla sterowników serii S5 czy S7. Oczywiście w celu wykorzystania pełnych możliwości Step 7 niezbędne jest zapoznanie się z nowymi funkcjami. Nie jest to jednak skomplikowane ponieważ pod względem stylistycznym jak i formalnym korzystanie z nowych instrukcji jest bardzo podobne do S5. Z tego punktu widzenia nie ma dużej różnicy przy programowaniu i testowaniu S5 lub S7.

Wymagania programu

Użytkownik może wybrać jeden z systemów operacyjnych Windows który jest dla niego najbardziej odpowiedni. Pakiet oprogramowania S5/S7 for Windows wymaga 32-bitowego systemu operacyjnego i może zostać zainstalowany w systemie Windows 98/2000/NT 4.0/XP.

Konwersja programu S5 na program S7

Program PLC napisany dla sterownika S5 może być przetworzony na program dla sterownika S7. Konwersja programu może zostać wykonana automatycznie przy ładowaniu programu sterownika S5 do jednostki S7-300 lub S7-400 lub też ręcznie przy zastosowaniu komend umieszczonych w bloku programowym. Nie wszystkie programy S5 można bezpośrednio przenieść do jednostek S7-300 lub S7-400 tak a by były w pełni realizowane. Wynika to z faktu występowania nie zawsze identycznej wewnętrznej struktury kodu programu, mapy pamięci, nazwy i struktury bloków programowych istniejących w S5 i S7. Podczas konwersji może zostać wyświetlona lista bloków nie podlegających pełnej przemianie. Takie bloki oznaczone są symbolem (E) a ich długość (0). Można je otworzyć w oknie edycji S7 for Windows i tam zmodyfikować.

Nowe nazwy bloków PLC

W języku programowania dla sterowników serii S7-300/400 nie występują bloki programowe (PB), bloki sekwencji (SB), bloki funkcji (FX) oraz bloki danych (DX) które były rozumiane przez system S5. Język programowania dla sterowników S7 wykorzystuję grupy funkcjii (FC), bloki funkcji (FB), bloki danych (DB), funkcje systemowe (SFC), bloki funkcji systemowych (SFB) oraz bloki danych systemowych (SDB) S7 for Windows automatycznie przepisuje bloki programowe z S5 do S7, istnieje jednak możliwość ich ręcznej modyfikacji.

Przeniesienie programu do S7

Program stworzony przez S7 for Windows może być bezproblemowo przeniesiony do sterownika S7-300/400 PLC. Bloki programowe wyświetlane w oknie listy bloków (Block List) i oznaczone formatem S5 mogą zostać wczytane przez sterownik pod warunkiem ich bezpośredniej zgodności z S7. Konwersja odbywa się podczas ładowania programu do sterownika PLC. Operacja ładowania programu do sterownika może być przez cały czas monitorowana. Kod programowy S5 przetwarzany w czasie ładowania programu do sterownika PLC jest wyświetlany cały czas w postaci wersji S5.

Funkcje On-Line

S7 for Windows dostarcza niezbędne narzędzia do debugowania, testowania i modyfikacji programu znajdującego się w sterowniku S7-300/400. Poszczególne okna programowe mogą pokazywać stos przerwań (I-Stack), stos bloków (B-Stack) oraz bufor diagnostyczny. W przypadku równoczesnego podłączenia do kilku sterowników S7-300/400 istnieje możliwość wyboru podglądu jednego z nich. W liście bloków sterownika (Block List) można wyświetlić nazwę S5, nazwę S7 i format bloku. Każdy otwarty blok programowy poprzez okno (Status lub Editor) zawiera logikę odpowiednią dla S5 lub S7.

Pełna kompatybilność z pakietami programowymi Siemens

Wszystkie programy wygenerowane przy wykorzystaniu naszego oprogramowania w kodzie S7 mogą zostać przeniesione do oprogramowania Siemens bez jakichkolwiek zmian i edytowane jak inne źródłowe programy Siemens. Bloki programowe oznaczone jako bloki programu S5 muszą być konwertowane do formatu S7 przed otwarciem w Siemens PU. Wszystkie programy wygenerowane w Siemens PU oraz znajdujące się w bibliotece (*.s7p; *s7l) mogą zostać bezpośrednio otwarte w S7 for Windows .

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy