Automatyka.eu

ATTO-TDT - sterownik łączący funkcje uniwersalnego, różnicowego termostatu elektronicznego i programatora czasowego.

Atto_logo

Sterownik łączący funkcje uniwersalnego, różnicowego termostatu elektronicznego i programatora czasowego. Funkcja elektronicznego termostatu różnicowego jest aktywna przy zwartym wejściu binarnym. Pomiary temperatury realizowane są za pomocą dwóch czujników: T1 i T3 lub T2 i T3. Czujniki T2 i T3 są z elementem pomiarowym KTY81-210 (zakres pomiarów 30,0°C÷110,0°C). Czujnik T1 jest z elementem pomiarowym Pt1000 (zakres pomiarów 30,0°C÷280,0°C). Regulator może pracować w trybie grzania lub chłodzenia.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca frisko24.pl
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria temperatura

Sterownik łączący funkcje uniwersalnego, różnicowego termostatu elektronicznego i programatora czasowego. Funkcja elektronicznego termostatu różnicowego jest aktywna przy zwartym wejściu binarnym. Pomiary temperatury realizowane są za pomocą dwóch czujników: T1 i T3 lub T2 i T3. Czujniki T2 i T3 są z elementem pomiarowym KTY81-210 (zakres pomiarów 30,0°C÷110,0°C). Czujnik T1 jest z elementem pomiarowym Pt1000 (zakres pomiarów 30,0°C÷280,0°C). Regulator może pracować w trybie grzania lub chłodzenia. Dostępne są funkcje ochrony odbiornika i źródła ciepła/chłodu przed przegrzaniem/ przechłodzeniem. Przy załączaniu wyjścia TERMO kontrolowana jest minimalna temperatura źródła. Sterownik zlicza czas załączenia wyjścia termostatu. Wyjście ALARM załączane jest po przekroczeniu przez zmierzone temperatury zaprogramowanych progów alarmowych. Wyjście programatora czasowego może być załączane cyklicznie w oparciu o program dobowy.

Regulator wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz LCD 2x8 znaków, klawiaturę z 5 przyciskami umożliwiają wygodną obsługę urządzenia oraz port komunikacyjny RS232 lub RS485 (do wyboru na etapie zamawiania) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODBUS RTU umożliwiającą współpracę z regulatorami serii PLUS oraz systemami FRISKO-ONLINE i KASANDRA.

Sterownik jest przeznaczony do montażu na szynie DIN 32mm.

Rozłączne złącza ułatwiają montaż i serwis urządzenia.

Wybrane funkcje sterownika:
praca w trybie grzania lub chłodzenia,
nastawiana w szerokim zakresie różnica ΔT załączenia wyjścia TERMO,
nastawiana minimalna temperatura źródła zezwalająca na załączenie wyjścia TERMO,
nastawiana maksymalna/minimalna temperatura odbiornika powodująca wyłączenie wyjścia TERMO,
ustawiane progi alarmowe z sygnalizacją przekroczenia progu na wyjściu ALARM,
pomiar temperatury w zakresie od -30,0°C do 280,0°C czujnikiem temperatury z elementem pomiarowym Pt1000 podłączonym do wejścia T1,
pomiar temperatury w zakresie od 30,0°C do 110,0°C czujnikami z elementem pomiarowym KTY81 210 podłączonym do wejść T2 i T3,
funkcja aktywowana poprzez wejście binarne,
kalibracja torów pomiarowych,
sygnalizacja niesprawności czujników lub torów pomiarowych.
program dobowy działania wyjścia TIMER składający się z trzech przedziałów czasowych definiowanych z dokładnością do 1 minuty,
możliwość cyklicznego działania wyjścia TIMER – długość odcinków pracy i postoju programowana z dokładnością do 1 sekundy.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy