Automatyka.eu

ATTO-SOL - regulator solarny

Atto_logo

Regulator elektroniczny ATTO-SOL przeznaczony jest do sterowania układem z kolektorami słonecznymi zasilającymi zasobnik ciepłej wody użytkowej (CWU) lub bufor. Dodatkowo regulator realizuje pomiar energii dostarczonej przez kolektor, zlicza czas pracy pompy solarnej oraz umożliwia sterowanie pompą cyrkulacji CWU.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca frisko24.pl
Kategoria Systemy sterowania
Podkategoria systemy automatyki budynkowej

Ważniejsze funkcje regulatora:
 • ochrona zasobnika CWU przed przegrzaniem,
 • ochrona kolektora przed przegrzaniem,
 • ochrona kolektora przed zamarzaniem,
 • ręczne załączanie pompy solarnej (odśnieżanie kolektora),
 • tryb Ferie,
 • zliczanie czasu pracy pompy solarnej,
 • pomiar energii pozyskanej przez kolektor,
 • sterowanie cyrkulacją CWU,
 • możliwość zdalnej obsługi regulatora przez port szeregowy RS232 lub RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU,
 • możliwość obsługi regulatora za pośrednictwem sieci Internet poprzez systemy FRISKO-ONLINE i KASANDRA.
 • pomiar temperatury kolektora w zakresie od  30°C do +280°C,
 • pomiar pozostałych temperatur w zakresie od  30°C do +110°C,
 • kalibracja torów pomiarowych,
 • przywracanie nastaw fabrycznych.

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Polecamy