Automatyka.eu

ADAM-6017 – Moduł pomiarowy 8 wejść analogowych z obsługą Modbus/TCP

Adam-6017

Moduł ADAM-6017 jeden z najpopularniejszych modeli wejść analogowych w serii ADAM-6000 firmy Advantech. Osiem różnicowych wejść o rozdzielczości 16-u bitów pozwala na pomiar wielkości analogowych w standardzie napięciowym (±150mV, ±500mV, ±1V, ±5V, ±10V) oraz prądowym (0÷20mA, 4÷20mA).

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Elmark Automatyka Sp. z o.o.
Kategoria Systemy sterowania
Podkategoria układy rozproszonych wejść/wyjść

Moduł został dodatkowo wyposażony w dwa wyjścia cyfrowe, które wykorzystane mogą zostać jako standardowe sygnały wyjściowe, lub jako sprzętowe sygnalizatory przekroczeń stanów alarmowych max/min przypisane do wybranego kanału analogowego. Podobnie jak wszystkie moduły tej serii ADAM-6017 przystosowany jest do montażu na szynie DIN lub naściennego, oraz zasilania napięciem stałym w zakresie 10÷30VDC. Komunikacja jednostki nadrzędnej (komputera, sterownika itd.) z modułem odbywa się z wykorzystaniem standardowego protokołu Modbus/TCP.

Funkcjonalność modułu pomiarowego ADAM-6017 znacznie wykracza poza jedynie pomiar wartości analogowych. Poza aktualnymi wartościami na poszczególnych kanałach pomiarowych, zwracanymi w rejestrach 40001÷40008, mamy dostęp do:

- wartości średniej liczonej jako średnia arytmetyczna wartości kanałów wskazanych przy konfiguracji modułu
- wartości maksymalnej dla danego kanału pomiarowego, z możliwością jej zresetowania
- wartości minimalnej dla danego kanału pomiarowego, z możliwością jej zresetowania
- wskaźnika HiAlmFlag czyli przekroczenia progowej wartości maksymalnej (wskazanej przy konfiguracji modułu)
- wskaźnika LoAlmFlag czyli przekroczenia progowej wartości minimalnej (wskazanej przy konfiguracji modułu)

Tę bogatą funkcjonalność modułu rozszerza jeszcze dodatkowo implementacja funkcji P2P i GCL. Funkcja P2P (Peer-To-Peer) umożliwiająca przenoszenie sygnałów i stanów logicznych za pośrednictwem sieci Ethernet. Algorytmy GCL (Graphic Condition Logic) pozwalają na tworzenie prostych funkcji sterujących w ramach których można zdefiniować do 16 reguł łączących wewnętrzną logikę z sygnałami I/O.

Przy okazji polecamy Państwa uwadze także pozostałe moduły I/O serii ADAM-6000:

https://www.elmark.com.pl/producenci/sklep/advantech-seria-adam-6000


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy