Automatyka.eu

Sytem Lockout - Tagout

Lockout_-_tagout

Wdrożenie systemu Lockout - Tagaut to działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych poprzez wdrożenie procedur, stosowanie zabezpieczeń, podniesienie świadomości pracowników.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca INDUSTRIEL Piotr Augustyński
Kategoria Systemy bezpieczeństwa maszyn

Firma Industriel zajmuje się kompleksowymi wdrożeniami systemów Lockout - Tagout. Na pełne wdrożenie składają się: stworzenie zasad (opracowanie procedur i instrukcji), identyfikacja źródeł niebezpiecznych energii i ich oznaczenie, dobór odpowiedniego sprzętu do blokowania, oraz szkolenia pracowników. Każdorazowo system dostosowany jest do specyfiki zakładu. Sytem Lockout - Tagout powinien byc okresowo weryfikowany i doskonalony, tak aby dostosować się do zmieniających się warunków panujących w danym zakładzie.

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy