Automatyka.eu

Łatwiejsze projektowanie aplikacji w Premium HMI

Oprogramowanie_premium_hmi_logo

Nowa wersja pakietu Premium HMI firmy ASEM wprowadza kilka nowych funkcji, stworzonych aby uprościć i przyspieszyć projektowanie aplikacji wizualizacyjnych, bez konieczności używania języka skryptowego. Premium HMI to zaawansowane narzędzie do tworzenia aplikacji wizualizacyjnych – od najprostszych interfejsów użytkownika do rozbudowanych systemów BMS/SCADA.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca SABUR Sp. z o.o.
Kategoria Oprogramowanie dla przemysłu
Podkategoria wizualizacja HMI, SCADA

Do najważniejszych funkcjonalności i ulepszeń wprowadzonych w pakiecie Premium HMI opatrzonym numerem 4.0.1152 należą:

1.       1. Kreator definiowania i zarządzania alarmami

Jego najważniejsze funkcje to:

- automatyczne generowanie alarmów ze zdefiniowanych lub nowych zmiennych;

- szybkie generowanie alarmów dla poszczególnych bitów zmiennych analogowych;

- szybkie definiowanie wielu progów alarmowych (nie trzeba tworzyć każdego z progów ręcznie);

- definiowanie tekstów alarmów.

 2. Proste instalowanie aktualizacji Premium HMI Runtime dla systemu WinCE

- do tej pory, aby zaktualizować Premium HMI Runtime w systemie WinCE należało wykonać szereg czynności związanych z np. z aktywowaniem możliwości nadpisywania pamięci NANDFlash itp. Od wersji 4.0.1152 Premium HMI Runtime jest aktualizowane automatycznie po uruchomieniu pojedynczego pliku .exe.

3. Uproszczenie dostępu do web-servera na panelach HMI25 i HMI30

- Premium HMI Runtime w wersji Advanced umożliwia uzyskanie dostępu zdalnego do urządzenia za pośrednictwem web-clienta. Do tej pory uruchomienie tej funkcji wymagało od użytkownika zmian w rejestrach systemowych. Od wersji 4.0.1152 wszystkie potrzebne ustawienia są już skonfigurowane.

 4. Poszerzenie możliwości menadżera receptur

- obiekt menadżera receptur został wyposażony w nowy zestaw zmiennych, które pozwalają na dynamizację niektórych czynności związanych z obsługą okna menedżera.

 5. Możliwość definiowania ścieżki, w której znajdują się biblioteki obiektów / symboli

 - w momencie zmiany ścieżki, Premium HMI automatycznie wykonuje kopię wszystkich obiektów znajdujących się w bibliotekach do nowej lokalizacji.

Od czerwca 2015 roku wszystkie urządzenia ASEM (panele HMI, panele PAC i IPC) są dostarczane z najnowszą wersją pakietu.

www.sabur.com.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy