Automatyka.eu

Funkcja strażnika mocy w sterownikach SWC

Sterownik_wezla_cieplnego_saia_pcd1

Sterownik węzła cieplnego SWC, wyposażony w gotową aplikacją do obsługi węzłów cieplnych, został wzbogacony o nowe funkcje m.in. strażnika mocy, która chroni użytkowników przed przekroczeniem mocy zamówionej.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca SABUR Sp. z o.o.
Kategoria Systemy sterowania
Podkategoria sterowniki PLC

Analiza zużycia mocy i strażnik mocy to funkcje bardzo przydatne np. w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, którym pozwalają na zredukowanie zużycia energii (mocy) i obniżenie mocy zamówionej na potrzeby węzłów cieplnych. Oprócz tego strażnik mocy zabezpiecza przed przekroczeniem mocy zamówionej (która wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi).

Funkcje tego typu mogą mieć zastosowanie także w Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W sytuacji gdy PEC nie produkuje energii, a kupuje ją od ciepłowni, strażnik mocy zabezpiecza go w sposób analogiczny do spółdzielni mieszkaniowej. Jeśli natomiast PEC jest także producentem energii, to dane ze sterownika SWC mogą posłużyć do analizy pracy sieci ciepłowniczej, poboru mocy i otrzymywaniu informacji o przekroczeniach mocy zamówionej.

Nowe funkcjonalności sterowników SWC informują użytkowników o:

- przekroczeniach mocy zamówionej,

- pobranej mocy dobowej [kW],

- zużyciu energii cieplnej w ciągu doby [GJ],

- średniej dobowej temperaturze zewnętrznej,

- średniej dobowej temperaturze odczytywanej z liczników ciepła.

Oprócz tego sterownik SWC rejestruje także inne dane odczytywane z liczników ciepła (jak stan licznika ciepła, moc, godziny pracy, przepływ itp.), a jego aplikacja umożliwia przeglądanie danych historycznych na wykresach czasowych (temperatury, ciśnienia) i wykresach słupkowych (moc, energia).

Sterownik Węzła Cieplnego SWC to swobodnie programowalny sterownik przemysłowy wyposażony w gotową aplikację do sterowania i wizualizacji pracy węzła cieplnego. Sterowniki PLC realizuje wszystkie funkcje konieczne do obsługi węzłów cieplnych. Podstawowe zasoby we/wy pozwalają mu obsłużyć węzły z dwoma lub trzema obiegami grzewczymi (np. C.O. + C.W.U + C.T.). Po rozszerzeniu zasobów SWC z powodzeniem obsługuje węzły czteroobiegowe.

Funkcje, które realizuje sterownik SWC znacznie przekraczają standardowe funkcje realizowane przez regulatory węzłów cieplnych.

www.sabur.com.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy