Automatyka.eu

Redundantne sterowanie z Saia PCD3

Sterownik_modulowy_saia_pcd3

Sterowniki Saia PCD3.M6880 firmy Saia Burgess Controls umożliwiają tworzenie wydajnych systemów gorącej rezerwy zapewniających nieprzerwaną pracę instalacji. Redundantne sterowniki są wyposażone w 2 niezależne interfejsy Ethernet i dwa procesory. Jeden z procesorów odpowiada za przetwarzanie programu redundantnego i monitorowanie aktywnego sterownika PCD. Drugi procesor jest odpowiedzialny za realizację funkcji nieredundantnych (np. obsługę Automation Servera). Taki podział zadań zwiększa wydajność i bezpieczeństwo systemu gorącej rezerwy.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca SABUR Sp. z o.o.
Kategoria Systemy sterowania
Podkategoria sterowniki PLC

Rozwiązania redundantne budowane są w oparciu o dwa sterowniki gorącej rezerwy PCD3.M6880. Sygnały procesowe są podłączone i kontrolowane za pośrednictwem modułów we/wy zdalnych Smart RIO PCD3.T668, podłączonych do sterowników przez Ethernet. Nie ma potrzeby dublowania wejść/wyjść, sygnałów i aktuatorów. Oba sterowniki (aktywny i rezerwowy) kontrolują się wzajemnie. Jeśli aktywny PCD ulegnie awarii, rezerwowy przejmie zadania przetwarzania i sterowania podłączonymi stacjami RIO. Obraz procesu (we/wy) i wewnętrzne zasoby sterownika PCD (F, R, T, C, DB) – dane synchronizacyjne – są przesyłane w sposób ciągły od aktywnego do rezerwowego PCD poprzez Ethernet. Zapewnia to bezproblemowe przełączanie z aktywnego sterownika PCD do sterownika rezerwowego.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie sieci o strukturze ringu opartego o komponenty innych dostawców. Sprawdzonym przez SBC rozwiązaniem są Ethernetowe switche przemysłowe firmy Hirschmann. Sieć może zostać również zbudowana w oparciu o topologię gwiazdy. Wspólna sieć dla modułów we/wy i systemów nadrzędnych jest także możliwa do realizacji, jednak dostępność systemu będzie niższa.

 

www.sabur.com.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy