Automatyka.eu

Control Maestro - nowa generacja systemów SCADA

636_control_maestro

W styczniu 2008 roku firma ELUTIONS oficjalnie wprowadziła do oferty nowy produkt będący rozwinięciem systemu WizconSupervisor - ControlMaestro 2008, platformę programową, która znacząco zwiększa efektywność i skuteczność pracy zarówno twórców, jak i użytkowników aplikacji SCADA. ControlMaestro jest nowoczesnym, otwartym, kompletnym i w pełni skalowalnym systemem służącym do kontroli, wizualizacji, monitoringu i sterowania procesami automatyki opartym o technologię webową.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca SABUR Sp. z o.o.
Kategoria Oprogramowanie dla przemysłu
Podkategoria wizualizacja HMI, SCADA

ControlMaestro stanowi odpowiedź na kluczowe problemy twórców współczesnych aplikacji SCADA. Gwarantuje możliwość rozwoju, przenośność i utrzymanie aplikacji.

Stworzenie platformy Control Maestro nie oznacza końca rozwoju oprogramowania Wizcon Supervisor, ponieważ oba systemy będą współistniały w ofercie producenta.

Główne korzyści zastosowania ControlMaestro:
  • zabezpieczenie i śledzenie najważniejszych procesów w przedsiębiorstwie,
  • zwiększenie wydajności prac inżynierskich
  • oszczędność czasu pracy programistów,
  • zapewnienie dostępu dla mobilnych użytkowników,
  • integracja z systemami do zarządzania przedsiębiorstwami (MES, ERP itp.),
  • innowacyjność dzięki zgodności z technologiami  .NET, Windows Vista oraz Mobile,
  • zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i aplikacji.
Przegląd kluczowych cech: 

Migracja - konwersja projektów 
Dla wygody użytkowników chcących wykorzystać funkcjonalności ControlMaestro, a którzy korzystają z aplikacji stworzonych w Wizcon Supervisor przewidziano łatwe w obsłudze narzędzie dokonujące konwersji. Rozpoznaje ono aplikację wykonaną w Wizcon Supervisor i umożliwia automatyczne przekształcenie jej do ControlMaestro.  

Podejście zorientowane obiektowo  
Wysoki poziom wydajności został osiągnięty poprzez zastosowanie zorientowanego obiektowo podejścia do tworzenia aplikacji - programista unika monotonnych, pracochłonnych i podatnych na błędy czynności; wykorzystuje rzeczywiste interakcje pomiędzy obiektami, urządzeniami i procesami. Obiekty można łączyć w pełni edytowalne grupy i wykorzystywać w innych projektach. Dostęp do poszczególnych elementów w grupie odbywa się poprzez przeglądanie drzewa obiektów. Znacząco redukuje to czas niezbędny do zbudowania, uruchomienia i rozwijania aplikacji.  

Audit Tool 
Dzięki zastosowaniu narzędzia Audit Tool nowi programiści przejmujący istniejący projekt są w stanie szybciej zapoznać się ze strukturą aplikacji. Moduł pozwala na błyskawiczne znalezienie obiektów użytych w danym module, aplikacji lub odszukanie tylko konkretnego elementu. Pozwala to na szybsze dokonanie uaktualnień w projektach wykonanych przez kogoś innego, łatwiejsze utrzymanie aplikacji, optymalizację inżynieringu oraz efektywności projektu - redukcja czasu tworzenia zmniejsza możliwość wystąpienia błędu, jak również ogranicza związane z tym koszty.  

Konwerter CAD i Bagnet
Konwerter CAD umożliwia automatyczne generowanie i uaktualnianie systemów zarządzania budynkami (BMS) bezpośrednio z programu AutoCAD lub z plików DXF. Integracja protokołu BACnet -  obiektowo zorientowanego standardu do sterowania budynkami - umożliwia szybkie i wygodne tworzenie aplikacji sterujących urządzeniami HVAC od ponad 270 dostawców z całego świata.

Platforma Webowa 
Control Maestro umożliwia nadzór i kontrolę aplikacji z każdego miejsca i o każdej porze poprzez połączenie internetowe. Do wyświetlenia aplikacji webowej zawierającej na przykład panel sterowania, wykresy czy wykaz zdarzeń nie jest wymagane żadne specjalistyczne oprogramowanie, wystarczy zwykła przeglądarka www. Webowy pulpit jest w pełni konfigurowalny i przyjazny użytkownikowi. Bazuje na najnowszej technologii Java, działa na różnych przeglądarkach oferując jednocześnie zabezpieczenie przed wirusami oraz uszkodzeniem danych źródłowych. Większość funkcji dostępnych jest również na PDA czy telefony komórkowe. Mobile Application Manager pozwala użytkownikom wybrać elementy, które mają być wyświetlane na ekranie i modyfikować je, a zwykłe kliknięcie na przycisk „uruchom" pozwala na bezpośredni podgląd aplikacji.

Bezpieczeństwo danych i biometria
Dostęp do systemu może być zabezpieczony za pomocą trzech stopni autoryzacji. Podstawowym poziomem jest zastosowanie identyfikatora oraz hasła dostępowego. Dodatkowo można zastosować karty typu SmartCard lub eTokeny na USB z przypisanym kodem PIN. W systemach wymagających większego poziomu bezpieczeństwa powyższe rozwiązania może być stosowane równocześnie z systemem biometrycznym, obsługującym urządzenia do skanowania linii papilarnych. Zawartość baz danych, zawierających informacje o użytkownikach, alarmach i wartościach parametrów, zabezpieczona jest wysokiej klasy algorytmami kodującymi i modyfikowana może być tylko z poziomu ControlMaestro. Jeżeli system wykryje ingerencje zewnętrznego programu w kod baz danych, automatycznie generuje alarm systemowy. Zabezpieczenia te zapewniają integralność baz danych oraz zgodność z normą FDA 21 CFR część 11.  

Wyłączny dystrybutor produktów firmy Wizcon SAS - Elutions Inc. w Polsce:
SABUR Sp. z o.o.

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy