Automatyka.eu

Rejestrator danych SRD-99 firmy SIMEX

91_srd-99

SRD-99 przeznaczony jest do rejestracji, wyświetlania wartości bieżących oraz prezentacji w formie wykresu trendów różnych parametrów technologicznych.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca SIMEX Sp. z o.o. Automatyka Przemysłowa
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria rejestratory

Pamięć urządzenia wynosi 2 MB. Dla maksymalnej pamięci daje to łącznie ponad 500 tys. zapisów danych. W przeliczeniu na czas rejestracji dla 1 kanału zapisywanego co 20 sek. daje to łączny czas zapisu nawet do 6 miesięcy ciągłej rejestracji ! Urządzenie posiada do 8 wejść pomiarowych: czujniki Pt 100, 500, 1000 lub sygnały prądowe 0/4-20 mA oraz 1 wejście impulsowe (cyfrowe) sterujące procesem rejestracji. Każdy z sygnałów może być dowolnie konfigurowany i opisywany. Wewnętrzny przetwornik analogowo-cyfrowy posiada rozdzielczość 12 bitów, co daje wynikową dokładność rejestracji znacznie lepszą niż 0,1 %. Dodatkowo możliwy jest opis alfanumeryczny (słowny) indywidualnie każdego z rejestrowanych kanałów. Rejestrator wyposażono w izolowany galwanicznie interfejs RS 485, oprogramowany protokołem transmisji ModBus RTU. Umożliwia to łączenie wielu rejestratorów w sieć, zdalne zbieranie danych z każdego z urządzeń a także zdalną konfigurację. Wbudowany zasilacz impulsowy pozwala na zasilanie rejestratora z napięcia 85 ÷ 260 V AC. Na tylną listwę zaciskową rejestratora wyprowadzone jest napięcie do zasilania czujników i przetworników: 24 V DC ±5 %/200 mA. Zaletą rejestratora jest umiejscowiony na froncie podświetlany wyświetlacz graficzny o rozdzielczości 128 x 64 punkty. Umożliwia on wyświetlanie wykresu trendów dla każdego kanału oddzielnie. Różne tryby pracy dają możliwość wyboru i dopasowania sposobu prezentacji informacji w zależności od potrzeb użytkownika. Interwały czasowe rejestracji są wybierane przez użytkownika z poziomu menu. Dodatkowo możliwe jest przestawienie wyświetlacza na wskazywanie jednej aktualnej wartości pomierzonej dla wybranego kanału. Na froncie urządzenia znajduje się 6 klawiszy umożliwiających konfigurację rejestratora. Menu wspomagane pełnymi opisami słownymi powoduje, że proces konfiguracji urządzenia jest łatwy. Jednak ze względu na bardzo dużą ilość parametrów konfigurowanych w urządzeniu zalecane jest korzystanie z dołączonego specjalnego oprogramowania konfiguracyjnego na komputer klasy PC.
Dane techniczne:
napięcie zasilające: 19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC lub 85 ÷ 260V AC/DC, pobór mocy: typowo 7 VA, max. 12 VA, dokładność: ± 0,25% ± jedna cyfra, wejścia pomiarowe: do wyboru 1, 4 lub 8 wejść Pt 100, 500, 1000 (podpięcie 2-, lub 3-przewodowe) lub 0/4 - 20 mA; wspólna masa; wejście cyfrowe: 1 wejście 24 V, transoptorowe, Zakres pomiarowy: ± 9999 + przecinek (wejścia prądowe); -50°C ÷ +600°C (wejścia RTD) z rozdzielczością 0,1°C; złącze komunikacyjne: RS 485 / MODBUS RTU, separowane galwanicznie, szybkość transmisji: 1200 - 115200 bit/sek., wyświetlacz: graficzny LCD, podświetlany, 128 x 64 punkty, pamięć danych: 2 MB (500 tys. pomiarów), zasilanie czujników: 24 V DC ± 5% / 200 mA, nie separowane od wejść pomiarowych, oprogramowanie: program na PC do konfigurowania rejestratora (środ. Windows) oraz program na PC do przenoszenia, raportowania, archiwizacji i wyświetlania zarejestrowanych danych (środowisko Windows).

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy