Automatyka.eu

Lepkościomierze Cambridge Viscosity

242_deflector_4098_cc

Firma INTROL Sp z o.o. oferuje lepkościomierze amerykańskiej firmy Cambridge Viscosity.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria wielkości fizykochemiczne

Ich działanie polega na pomiarze czasu poruszania się tłoczka w cylinderku, napełnionym mierzoną cieczą i przeliczanie tego czasu na jednostki lepkości- centypuazy (cP).

Cylinderek, zamocowany na rurociągu za pomocą gwintowanego króćca, zaopatrzony jest w cewki.

Przemienne zasilanie prądem elektrycznym cewek powoduje powstanie pola elektromagnetycznego kolejno na każdym z końców cylinderka . W efekcie wymusza się ruch posuwisto-zwrotny stalowego tłoczka, umieszczonego wewnątrz cylinderka, poruszającego się w mierzonej cieczy. Urządzenie mierzy czas trwania pełnego cyklu ruchu tłoczka. Ciecz dostaje się do cylinderka przez otwór umieszczony w jego czole mający kontakt z medium. Pomiar odbywa się w sposób ciągły.

Pomiar dokonywany jest w przedziale od 0,2 do 20.000 cP z tym, że użytkownik musi określić interesujący go zakres ( np. 1 - 20 cP, 5 - 100 cP, 250 - 5000 cP itd.). Dokładność pomiaru wynosi 1 % zakresu.

Urządzenie oferowane jest w wielu wariantach. Występują specyficzne rozwiązania dla petrochemii, przemysłu żywic, branży spożywczej i innych. Oczywiście można także nabyć wersje iskrobezpieczne i dla mediów o wysokich temperaturach.

Urządzenia firmy Cambridge Viscosity z uwagi na prostotę konstrukcji nie są podatne na awarie i praktycznie nie wymagają obsługi.

Lepkościomierze Cambridge Viscosity można już znaleźć w polskim przemyśle, gdzie s z powodzeniem sprawdzają się nawet w trudnych warunkach.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy