Automatyka.eu

GreenLine 8000 przenośny analizator do 9 gazów w spalinach

Eurotron_przenosny_analizator_spalin_

Przenośny analizator spalin GreenLine 8000 umożliwia pomiar stężenia do 9 gazów: O2, CO, NO, NO2, SO2, CxHy przy użyciu czujników elektrochemicznych, CO, CO2 i CxHy przy użyciu wewnętrznych czujników NDIR. Może mierzyć ciąg lub prędkość spalin, temperaturę. Wylicza sprawność spalania, indeks dymowy, strumień powietrza. Posiada opcjonalną sondę do pobierania próbek z podgrzewaną głowicą oraz wężem, wbudowaną chłodnicę gazu Peltiera i automatyczne odprowadzanie skroplonej wody. Posiada wbudowaną drukarkę igłową, może zapisywać do 9000 wyników prób.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria detekcja gazów

Główna jednostka sterowania: (MCU)
Kalibrowanie zera: - automatyczna procedura kalibracji przy włączeniu przyrządu
- wlot czystego powietrza z elektrozaworem i oddzielnym obwodem pneumatycznym
Autodiagnostyka: testowanie wydajności czujników z wyświetleniem komunikatu o wyniku jako strony diagnostycznej
Sygnalizacja alarmowaprzekroczenia stężenia gazu: programowana z PC przy użyciu oprogramowania GasConfig
Pompka do próbkowania: 2,2l/min. przy 220mbar, z elektronicznym
sterowaniem przepływem
Czas pracy akumulatora: 10 godzin pracy ciągłej (bez podgrzewanej sondy)
Zasilanie elektryczne:110/ 230V AC, 50/ 60Hz lub akumulator o pojemności 7,2Ah
Wewnętrzna pamięć wyników: do 1000 pełnych punktów analiz, pogrupowanych wg oznaczeń Tag badanych obiektów
Pomiar indeksu dymowego(sadzy): przy użyciu sondy podgrzewanej lub opcjonalnej, zewnętrznej pompki ręcznej. Standardowo indeks można zapisać w pamięci i drukować
Sondy opcjonalne:
- do wykrywania CO w otoczeniu
- detektor wycieków gazów wybuchowych
- sonda T + RH %
- do pobierania próbek, wyposażona w podgrzewaną głowicę i podgrzewany wąż
Chłodnica gazu: wbudowana, Peltiera, z automatycznym odprowadzaniem skroplonej wody
Temperatura pracy: od -5 do +45°C (do 50°C przez krótki czas)
Temperatura przechowywania: od -20 do +60°C (maksymalnie do 3 miesięcy w temperaturze przekraczającej zakres pracy)
Futerał do przenoszenia: aluminiowy
Wymiary: 455 × 205 × 365mm
Waga:10 kg

Ręczna jednostka zdalnego sterowania (RCU)

Standardowy kabel łączący MCU z RCU: standardowo 5m (dowolna długość na zamówienie)
Wewnętrzna drukarka: igłowa, o 24 kolumnach, z rolką papierową, szerokości 58mm i długości 18m
Zasilanie drukarki: z akumulatora jednostki sterowania
Wydajność drukarki: do 40 sprawozdań
Typy paliw: do 10 typów całkowicie programowalnych
Informacje serwisu i użytkownika: 3 programowane linie wydruku dla każdego Tag, za pomocą PC z oprogramowaniem
Nagłówek (tytuł) drukowanego sprawozdania: 4 linie po 16 znaków, programowane z klawiatury
Wyświetlacz: duży (40 × 56mm), graficzny, ciekłokrystaliczny (LCD)
z automatycznym podświetlaniem i możliwością pokazywania wyniku jako wykresu słupkowego
Interfejs szeregowy: standardowy, dwukierunkowy RS-422
Wymiary: 115 × 90 × 330mm
Masa: 0,9kg

Analizator GreeLine 8000 jest przemysłowym, przenośnym urządzeniem pomiarowym przystosowanym do prowadzenia pomiarów parametrów spalania i emisji. Urządzenie to jest kompletnym przenośnym laboratorium pomiarowym.

Pełna oferta analizatórów spalin i detektorów ochrony osobistej: www.introl.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy