Automatyka.eu

Analizatory wody i ścieków TETHYS Instruments

Uv400

Analizatory serii 400 – urządzenia nowej generacji firmy TETHYS Instruments.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria gospodarka wodno-ściekowa

Seria 400 jest najnowszą wersją dotąd produkowanych spektrofotometrów procesowych. W zależności od konfiguracji urządzenia, możliwy jest pomiar od jednego do dwunastu parametrów. Analizatory serii 400 mierzą następujące parametry : azot amonowy, siarkowodór, ChZT, azotany, węglowodory aromatyczne, fenol , fosforany, barwę, mętność, pH/redoks, tlen rozpuszczony, przewodność. Dzięki posiadanym przekaźnikom, analizatory mogą pobierać próbki z jednego lub kilku źródeł (do sześciu ).

Większość głównych pomiarów (m. in. azot amonowy, siarkowodór, ChZT, węglowodory , azotany ) wykonywana jest metodą spektroskopii UV.

Fosforany mierzone są metodami kolorymetrycznymi .

Pomiary pH, przewodności i tlenu rozpuszczonego są prowadzone przy użyciu standardowych sond zewnętrznych.

Dzięki zastosowanej kompensacji optycznej a także przewodom o dużej średnicy , możliwy jest pomiar ścieków bez jakiejkolwiek filtracji ( również ścieków, zawierających osad aktywny ). Nowy typ komory przepływowej umożliwia analizę próbek z dużą zawartością zawiesiny (np. ścieków z papierni) bez ryzyka zatkania. Analizator wyposażony jest w kolorowy ciekłokrystaliczny ekran dotykowy, posiada także port USB, umożliwiający wprowadzanie danych i oprogramowania. Urządzenie posiada własny system mycia. Substancja myjąca (roztwór kwasu siarkowego) , automatycznie, z zaprogramowaną częstotliwością ( zwykle 1-2 razy na dobę), jest przetłaczana przez cały układ przepływu próbki , w tym przez komory pomiarowe. W czasie mycia dokonywane jest także zerowanie urządzenia. Żywotność lampy ksenonowej UV, przy pracy ciągłej, wynosi ok. 10 lat. Analizatory przeznaczone są do pracy w oczyszczalniach ścieków, zakładach uzdatniania wody i do monitoringu rzek

W ofercie znajdują się następujące analizatory jednoparametrowe :

C400 - analizator chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT)

N400 - analizator azotanów

H400 - analizator węglowodorów aromatycznych

A400 - analizator azotu amonowego

P400 - analizator ortofosforanów

UV400 - analizator wieloparametrowy, z możliwością dowolnej konfiguracji pomiarowej (w obrębie oferowanych parametrów)

ZAKRESY POMIAROWE
 ChZT

 zakres niski : 0 - 100 mg/l
 (woda rzeczna, pitna, ścieki oczyszczone)
 zakres wysoki : 0 - 20.000 mg/l
 (wlot do oczyszczalni)

 Mętność  pomiar wewnętrzny wraz z ChZT, niski zakres:  0- 150NTU
 pomiar wewnętrzny wraz z ChZT, wysoki zakres:0 - 1500 NTU
 pomiar zewnętrzny, cylinder z sondą: 0 - 100 NTU
 Fenol, BTEX  0 - 10 ppm (na życzenie 0 - 100 ppm)
 Olej
 z zaw. 10 % aromat.
 0 - 100 ppm (na życzenie 0 - 1000 ppm)
 Azotany  0 - 100 mg/l NO3 (na życzenie 0 - 1000 mg/l)
 Azot amonowy 0 - 100 mg/l (na życzenie 0 - 5000 mg/l)
 H2S zakres niski : 0 - 10 mg/l S2
 zakres wysoki : 0 - 100 mg/l S2
 Ortofosforany  zakres niski : 0 - 2 mg/l P
 zakres wysoki : 0,2 - 20 mg/l P
DANE TECHNICZNE
 Natężenie przepływu:  0 - 5 l/min (optymalne 0,5 l/min)
 Wyjścia analogowe:  4 - 20 mA, 500 Ohm
 Wyjścia cyfrowe:  RS232, RS485-protokół MODBUS
 Wyświetlacz:

  ciekłokrystaliczny, kolorowy 320x240 pikseli

 Zasilanie:  90 - 264 V AC/ 40 VA / 50 Hz, lub 12 - 15 V DC, 3A
 Zakres temperatury:  0 - 50°C
 Znak CE:  zgodność z normami EN50081-2, EN50082-2, EN55011
 Obudowa:

  IP 65, stal pokryta emalią

 Wymiary:  520x390x220 (Wys.xSzer.xGł.)
 Waga:  14 kg

Pełna oferta aparatury przenaczonej do kontroli parametrów wody na www.introl.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy