Automatyka.eu

Refraktometry K-PATENTS

Refraktometr

REFRAKTOMETRYCZNE MIERNIKI STĘŻENIA ROZTWORÓW

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria wielkości fizykochemiczne

Refraktometry procesowe firmy K-Patents Process Instruments przeznaczone są do ciągłego pomiaru stężenia roztworów w procesach technologicznych, z dokładnością zbliżoną do laboratoryjnej. Urządzenia mierzą współczynnik załamania światła na granicy dwóch ośrodków (z których jeden stanowi mierzona ciecz) z kompensacją temperatury i następnie przeliczają go na wartość stężenia w dowolnych jednostkach (g/cm3, % wag.°Brixa, °Ballinga i inne). Pomiar jest całkowicie niewrażliwy na wszelkie stałe i gazowe zanieczyszczenia medium, zmętnienie, zmianę barwy. Z uwagi na cyfrową technikę pomiaru oraz brak elementów ruchomych, nie występuje dryft zera, urządzenie nie wymaga okresowej kalibracji . Refraktometr posiada system samodiagnozowania, umożliwiający łatwe zlokalizowanie i naprawę wykrytych uszkodzeń. Układ pomiarowy składa się z czujnika i konwertera, połączonych przewodem. .

refraktometr PR-0

Opracowano kilka wariantów konstrukcyjnych urządzenia dla różnych zastosowań przemysłowych. System mycia pryzmatu czujnika (przy użyciu pary lub gorącej wody) umożliwia pomiar stężenia mediów zabrudzających lub oklejających czujnik. Refraktometry posiadają certyfikat ATEX , można je stosować w strefach zagrożonych wybuchem

Oferowane wersje refraktometrów:

PR-01-S - uniwersalny przyrząd do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych, do instalacji w rurociągach, zbiornikach i reaktorach

PR-03-A i PR-03-P - wersje dla przemysłu spożywczego, posiadające certyfikaty sanitarne „3A" i EHEDG. Model PR-03-A posiada własność samoczyszczenia (montaż na kolanku przepływowym) a model PR-03-P jest specjalnie przystosowany do montażu w warnikach i zbiornikach z płaszczem chłodzącym lub grzejnym.

PR-03-D - uniwersalny , kompaktowy model do zastosowań przemysłowych. Oferowany w różnych wykonaniach materiałowych (stal nierdzewna 316L, Hastelloy C, tytan, Nickel 200).

PR-03-M - wersja dla mediów bardzo agresywnych oraz ultraczystych procesów technologicznych. Elementy pozostające w kontakcie z roztworem wykonane z Kynaru (PVDF) bądź Teflonu (PTFE). Czujnik odpowiedni dla małych przekrojów rur.

PR-03-W - odmiana modelu PR-03-M, przystosowana do dużych przekrojów rur (DN 50, 80, 100).

We wszystkich wymienionych wersjach stosowany jest uniwersalny konwerter, wyświetlający wyniki pomiaru we wskazanych jednostkach stężenia, sterujący procesem technologicznym poprzez wyjścia cyfrowe, analogowe i przekaźnikowe.

NOWA GENERACJA REFRAKTOMETRÓW PROCESOWYCH SERII PR-23

refraktometry serii PR-23 

Refraktometry procesowe PR-23 są nową wersją dotychczas oferowanych urządzeń. Działają w oparciu o takie same zasady i posiadają wszystkie zalety dotąd oferowanych refraktometrów. Wprowadzone usprawnienia:

-dioda świecąca emituje żółte światło sodowe, identyczne z używanym do opracowywania krzywych wzorcowych współczynnika załamania światła substancji co powoduje, że wyniki pomiarów są identyczne z wartościami bazowymi.

 

-układ optyczny stanowi zwarty blok, wykonany ze spieku ceramicznego, odporny na wstrząsy i wibracje, zabezpieczający części optyczne przed przesunięciem
 
refraktometry serii PR23a 

-wszystkie czujniki wersji PR-23 są kalibrowane tak samo i wysyłają identyczne sygnały współczynnika refrakcji i temperatury do konwertera. Dzięki temu, czujniki mogą być zamieniane bez kalibracji całego układu.

 

-każdy konwerter umożliwia podłączenie jednego lub dwóch czujników. Długość kabli łączących może wynosić do 200 m (sumarycznie dla obu czujników)

 

-układ pomiarowy można podłączyć do sieci Ethernet UDP/IP w celu gromadzenia danych, kontroli pracy, zmiany parametrów 

 

W serii PR-23 oferowane są następujące wersje :

PR-23-AC - refraktometr „sanitarny", do montażu w rurociągu, dla przemysłu spożywczego, z certyfikatami „3A" i EHEDG (produkcja dżemów, napojów, syropów itp.)

PR-23-AP - jak wyżej, wersja dla przemysłu spożywczego. Z uwagi na wydłużoną sondę, przeznaczony do montażu w warnikach i zbiornikach , wyposażonych w płaszcz.

PR-23-GP - uniwersalny, odporny przyrząd do zastosowań przemysłowych, do montażu w rurociągach, zbiornikach i reaktorach. Produkowany ze stali nierdzewnej 316L lub tytanu, stopów Hastelloy C i Nickel 200.

PR-23-M - refraktometr przeznaczony do pomiaru mediów agresywnych lub do ultraczystych procesów chemicznych. Komora pomiarowa wykonana z Kynaru lub teflonu, do rur o małej średnicy.

PR-23-W - przeznaczenie jak PR-23-M, jednak do rur o dużej średnicy (DN 50, 80, 100). Komora przepływowa pokryta teflonem.

PR-23-SD - refraktometr do pomiaru stężenia ługu czarnego. Układ montażowy umożliwia bezpieczne wyciąganie czujnika z rurociągu pod ciśnieniem, bez usuwania medium procesowego.

Informacja : aktualnie oferowane są refraktometry zarówno serii PR-01/03 jak i PR-23.

Szczegóły na stronie www.introl.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy