Automatyka.eu

Przetwornik prędkości powietrza i temperatury serii EE65

Ee65_66

Przetworniki serii EE 65 łączą zalety, wynikające z zastosowania specjalnych cienkowarstwowych elementów czujnika, z korzyściami jakie daje termiczny nie zużywający się układ pomiarowy. Dzięki temu utrzymywana jest duża dokładność pomiaru, nawet przy prędkościach powietrza mniejszych od 0,5 m/s. Przetwornik charakteryzuje się łatwością montażu (specjalna konstrukcja zapewnia możliwość małych odchyleń kierunkowych w zakresie -20 do +20°C), dużą odpornością na zanieczyszczenia, precyzyjnością (dokładność 2-3% wartości końcowej). Obliczenia zmiany rezystancji wywołanej przepływem powietrza wzdłuż powierzchni czujnika, linearyzacja i kompensacje temperaturowe przeprowadzane są przez wysokiej klasy mikroprocesor. Przetwornik posiada zdolność pomiaru prędkości powietrza 0÷10; 0÷15; lub 0÷20 m/s, zlinearyzowane wyjścia proporcjonalne - napięciowe 0÷10V lub prądowe 4÷20 mA w obrębie zakresu temp. -10÷50°C.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria przepływ

Zastosowanie:

  • instalacje HVAC
  • suszarnie
  • pralnie
  • motoryzacja (kontrola silników)
Zakres pomiarowy (wybierany): 0÷10m/s
 0÷15m/s
 0÷20m/s

 Dokładność przy 20°C, 45%RH
 oraz 1013 hPa:

 0÷10m/s ±0,3m/s + 3% wartości mierzonej
 0÷15m/s ±0,3m/s + 3% wartości mierzonej
 0÷20m/s ±0,3m/s + 4% wartości mierzonej
 Wyjście (wybierane): 0÷10V, 4÷20mA
 Zasilanie: 24V AC/ DC ±10%
 Zakres temperatury pracy: sonda -25÷50°C
 Praca elektroniki -10÷50°C
 Obudowa / IP:

 polycarbonat IP65
 z wyświetlaczem IP40

Pełna oferta przetworników prędkości powietrza, wilgotności i temperatury na www.introl.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy