Automatyka.eu

Moduły systemu zbierania danych I-7000

I7000_7060

• programy wizualizacyjne • uniwersalne wejścia (termopary, RTD, V, mA) • wyjścia analogowe i cyfrowe • możliwość połączenia w sieć do 2048 modułów • prosta archiwizacja danych

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria rejestratory

Moduły systemów akwizycji danych umożliwiają tworzenie rozproszonych systemów pomiarów i ste rowania. System komunikacji w oparciu o interfejs RS-485 umożliwia integrację w jednej sieci zarówno modułów I-7000 jak też sterowników PLC i kompute rów. Interfejs RS-485 umożliwia bezpośrednie połączenie w sieć 256 modułów I-7000, zaś z zastosowaniem repeatera do 2048 modułów. Podstawową cechą modułów I-7000 jest możliwość współpracy z wieloma typami sygnałów wejściowych: napięciowymi (mV, V), prądowymi (mA), cyfrowymi i czujnikami: termoparami i oporowymi (Pt100, Ni120). Moduły zasi lane są niestabilizowanym napięciem stałym 10÷30 V. Konstrukcja pozwala na łatwy ich montaż na szynie DIN. Dostępne oprogramowanie umożliwia łatwą integrację z większością dostępnych narzędzi programistycznych (np: LabView, VisualC, Delphi, VisualBasic) a także oprogramowaniem HMI (RSView, Infilink-hmi).

Pełna oferta kart pomiarowych/zbierania danych, modułów wejść/wyjść na www.introl.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy