Automatyka.eu

Sonda ultradźwiękowa VEGASON 64 do pomiaru cieczy i materiałów sypkich

F-son64

Pomiar cieczy i materiałów sypkich, Zakres do 25 m (ciecze), 15m (sypkie), Temperatura pracy do 80°C.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria poziom

  • pomiar bezkontaktowy
  • zakres 1,0÷25m
  • możliwość zmiany nachylenia głowicy
  • możliwość oddzielnego montażu elektroniki i głowicy (wersja rozdzielona)
  • wyjście 4÷20 mA, Profibus PA lub Fieldbus Foundation
  • rejestracja pomiarów w wewnętrznej pamięci
  • element rodziny PLICS

Sondy ultradźwiękowe VEGASON 64, należące do rodziny urządzeń PLICS, przeznaczone są do ciągłego pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich. Możliwość zmiany położenia głowicy i kąta padania wiązki pomiarowej na powierzchnię produktu są szczególnie przydatne przy pomiarze materiałów sypkich. Dzięki zastosowaniu systemu analizy echa ECHOFOX zminimalizowano wpływy takich czynników zakłócających jak falowanie powierzchni, fałszywe echa od mieszadeł, elementów konstrukcyjnych, stożków usypowych itd.

Zaletą pomiaru ultradźwiękowego jest brak kontaktu elementów sondy z medium (eliminacja uszkodzeń mechanicznych), niezależność pomiaru od zmian właściwości medium np. gęstości, przewodności itp., brak konieczności okresowej kalibracji sondy, a także możliwość ustawienia dowolnego zakresu pomiarowego bez opróźniania/ napełniania zbiornika. Wewnętrzna pamięć sondy pozwala na bieżące rejestrowanie pomiarów i ich późniejsze przeglądanie.

Sonda określa poziom na podstawie pomiaru czasu pomiędzy wysłaniem sygnału, a odebraniem echa odbitego od powierzchni produktu. Oprogramowanie sondy umożliwia wprowadzenie dowolnej 32-punktowej charakterystyki, co pozwala na pomiar objętości medium w zbiorniku lub przepływu chwilowego przy pomiarze w kanale otwartym. Wynik pomiaru jest dostępny jako sygnał analogowy 4÷20 mA lub cyfrowy HART, Profibus PA albo Foundation Fieldbus.

VEGASON 64 jest dostępny w wersji 4-przewodowej (zasilanie i sygnał pomiarowy prowadzone oddzielnymi parami przewodów), wyposażonej w obudowę aluminiową dwukomorową. Elektronika i głowica mogą być montowane jako jeden element (wersja kompaktowa) lub oddzielnie w odległości do 300 metrów od siebie.

VEGASON w wersji A oznacza urządzenie kompaktowe z głowicą zamocowaną na stałe do kołnierza. Wersja B to urządzenie kompaktowe z głowicą zamocowaną na przegubie pozwalającym na zmianę jej położenia (nachylenia). Wersja C to wersja z rozdzieloną elektroniką i głowicą oraz z przegubem do ustawiania głowicy. Wersja D oznacza urządzenie rozdzielone z głowicą montowaną na stałe za pomocą przyłącza gwintowego.

Programowanie sond VEGASON odbywa się lokalnie, za pomocą przenośnego modułu PLICSCOM, lub zdalnie, przy użyciu komputera z oprogramowaniem PACTware albo standardowego komunikatora HART.

Przetworniki VEGASON posiadają obowiązujące w Polsce certyfikaty ATEX pozwalające na pracę w strefach zagrożenia wybuchem pyłu. Typowe zastosowania: pomiar materiałów sypkich np. piasku, kamienia, węgla, pomiar poziomu granulatów np. PP, PCV, PE itp.

Szczegółowe informacje na temat sond ultradżwiękowych i innej aparatury do pomiaru poziomu znajdziecie Państwo na stronie: www.introl.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy