Automatyka.eu

Sterownik linii z redukcją mocy

Hx_180x130_fb300dpi

Sterownik linii iC-HX został opracowany przez niemiecką firmę IC Haus. Układ ten służy do dystrybucji sygnałów na znaczne odległości (do 100m).

Karta produktu:

Firma zgłaszająca SEMICON Sp. z o.o.
Kategoria Systemy sterowania
Podkategoria inne

Sterownik linii iC-HX został opracowany przez niemiecką firmę IC Haus. Układ ten służy do dystrybucji sygnałów na znaczne odległości (do 100m). Rozkład wyprowadzeń jest taki sam jak iC-DL. Z tym, że układ iC-HX ma dodatkowy tryb pracy, polegający na ponownym wykorzystaniu zgromadzonej energii na wyjściach. Jest to swego typu „recykling energii". W zależności od długości i impedancji przewodu pozwala na oszczędność energii nawet do 50%.

Wyjścia typu push-pull zapewniają sterowanie sygnałami na poziomie 24V przy prądzie 300mA. Możliwe jest ustawienie wyjść w stan wysokiej impedancji, sterując sygnałem wejściowym ENA.

Sygnał DIFF służy do ustawiania rodzaju pracy (sterownik sześciu niezależnych sygnałów lub też trzech kanałów różnicowych)

Układ monitoruje napięcia oraz temperaturę układu, w przypadku nieprawidłowego działania ustawia wszystkie wyjścia w stan wysokiej impedancji.

Wszystkie wejścia są kompatybilne z poziomami TTL/CMOS.

Układ dostępy jest w małej obudowie QFN28 o wymiarach 5x5mm. iC-HX pracuje w szerokim zakresie temperatury od -40⁰C do 125⁰C


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy