Automatyka.eu

Proficy Plant Applications

109_plantapps

Oprogramowanie wspomagające analizę wydajności zakładu przemysłowego.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca VIX Automation sp. z o.o.
Kategoria Oprogramowanie dla przemysłu
Podkategoria zarządzanie produkcją i logistyką (CPM/MES)

Proficy Plant Applications to wyjątkowe oprogramowanie ułatwiające monitorowanie produkcji według kluczowych kryteriów, co pomaga ulepszać efektywność produkcyjną. Za pomocą zintegrowanych raportów sieciowych oraz usług umożliwiających komunikację ze wszystkimi modułami Proficy, ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym, poszerzając możliwości tradycyjnych aplikacji MES.
 

Cechy i korzyści ze stosowania oprogramowania Proficy Plant Applications.

Proficy Plant Applications ułatwia wyselekcjonowanie i analizę obszarów, które mają największy wpływ na wydajność i efektywność produkcji, umożliwiając tym samym:

  • lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa (ludzi, narzędzi, maszyn) dzięki analizom porównawczym opartym na określeniu ogólnej efektywności wyposażenia (Overall Equipment Efficiency - OEE),
  • poprawę wskaźników jakości produkcji w celu obniżenia strat oraz eliminowania odpadów produkcyjnych,
  • modyfikację procesu produkcyjnego dzięki ułatwionej analizie przepływu materiałów w istniejącej linii,
  • pełną zgodność z wymogami zawartymi w normach takich, jak na przykład regulacje FDA 21 CFR Part 11.

Oprogramowanie to może być wdrażane jako pojedyncze moduły lub jako zintegrowane rozwiązanie, co sprawia, że może być stosowane przez wszystkich producentów – zarówno tych najmniejszych, jak i ogromne przedsiębiorstwa. Zapewnia rozwiązania, które odpowiadają potrzebom każdej z grup odbiorców.

Moduł „Efficiency” umożliwia lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych wykorzystujących wskaźnik OEE. Dzięki możliwościom identyfikacji i monitorowania obszarów wymagających ulepszenia, moduł ten stanowi idealne rozwiązanie dla managerów próbujących zwiększyć wydajność produkcji bez inwestowania w dodatkowy sprzęt, ludzi lub zwiększenie kosztów materiałów.

Moduł „Quality” pomaga w ulepszeniu jakości produktu, pozwalając jednocześnie na wyraźne obniżanie odpadów produkcyjnych oraz strat w procesie. Stanowi idealne rozwiązanie dla wytwórców, którzy stosują w swoich rozwiązaniach metodykę „Sześć Sigma” oraz inne inicjatywy, mające na celu poprawę wydajności i jakości procesu produkcyjnego.

Moduł „Production” ulepsza i optymalizuje procesy produkcyjne poprzez umożliwienie szczegółowego wglądu w to, jaka jest dokładnie droga produktu w procesie. Generuje raporty i ułatwia wprowadzanie zmian w harmonogramowaniu, w celu poprawy wykorzystania posiadanego parku maszynowego. Moduł „Batch Analysis” zawiera narzędzia umożliwiające szczegółowe analizy oraz posiada interfejsy do komercyjnych systemów zarządzania produkcją wsadową.

Możliwość generowania raportów i zestawień w skali całego zakładu umożliwia podejmowanie natychmiastowych decyzji w czasie rzeczywistym, dzięki możliwościom dotarcia aż do źródła powstawania problemu. Wykorzystanie szeregu predefiniowanych raportów lub raportów wykonanych pod konkretne potrzeby użytkownika pozwala oszczędzić czas i dostępne środki.

 

Oprogramowanie Proficy Plant Applications jest naturalnym rozszerzeniem dla programów rodziny HMI/SCADA, które pomaga w znaczący sposób redukować koszta produkcji dając realne oszczędności.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy