Automatyka.eu

Termiczne sygnalizatory przepływu FCI

Flt_group

• spaliny i powietrze do kotłów i pieców • równoważenie płuczki wieżowej gazu • przesyłanie rurociągami gazu ziemnego • gaz gnilny ze ścieków lub gaz biologiczny • system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w przemyśle ciężkim

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria przepływ

Seria FlexSwitch firmy FCI została zaprojektowana w oparciu o teorię rozproszenia termicznego.

Standardowy sensor posiada chronione w studzience termicznej dwa rezystancyjne czujniki temperatury RTD. Po umieszczeniu ich w medium procesowym jeden z nich jest podgrzewany, drugi natomiast reaguje na temperaturę medium. Różnica temperatur pomiędzy tymi dwoma czujnikami RTD jest zależna od natężenia przepływu medium jak i również od właściwości tego medium. Wyższe natężenie przepływu lub bardziej gęste medium powoduje intensywniejsze chłodzenie podgrzewanego czujnika i zmniejszenie różnicy temperatur pomiędzy czujnikami. Różnica temperatur jest największa przy braku przepływu i zmniejsza się w miarę pojawienia się i wzrastania przepływu, który chłodzi podgrzany czujnik. Zmiany prędkości przepływu oddziaływują bezpośrednio na zakres rozproszenia ciepła a tym samym na wielkość różnicy temperatur pomiędzy czujnikami RTD. Elektroniczny obwód sterowania przekształca różnicę temperatur pomiędzy czujnikami na proporcjonalny sygnał prądu stałego (DC). Oba sygnały przekazywane są na zaciski wyjściowe i wykorzystywane są do zasilania dwóch nastawnych obwodów alarmowych przekaźnikowych. Alarmowy sygnał zadający przekaźnika wyjściowego może być nastawiony przy pomocy potencjometru przepływomierza i wskaźnika na diodach LED. Sygnał ten może być monitorowany przy użyciu kalibratora obiektowego firmy FCI.

Sygnalizatory FCI mogą być także wykorzystywane jako sygnalizatory poziomu piany/cieczy/osadu.

Więcej na stronie www.introl.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy