Automatyka.eu

Ultradźwiękowy sygnalizator poziomu Echotel 961/962 firmy Magnetrol

Echotel961

Seria urządzeń Echotel 961/962 wykorzystuje technologię impulsową do sygnalizacji poziomu wysokiego i niskiego w szerokim zakresie lepkości cieczy. Jest idealny na ciecze pieniące się, o dużym napowietrzeniu, turbulencji powierzchni oraz wszelkiego rodzaju zawiesin zawierających cząsteczki stałe. Echotel 961 posiada pojedynczy czujnik i może sygnalizować poziom wysoki/ niski. Echotel 962 ma dwa progi sygnalizacji i może służyć do kontroli i utrzymania poziomu w określonym przedziale. Echotel 961/962 ma wbudowaną autodiagnostykę, która nie tylko sprawdza stan elektroniki i sondy, ale też wykrywa zakłócenia elektromagnetyczne.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Rekord S.A.
Kategoria Czujniki, przetworniki pomiarowe
Podkategoria czujniki dwustanowe, sygnalizatory

  WŁAŚCIWOŚCI
 • Nie wymaga kalibracji
 • Zasilany 2-przewodowo w pętli z wyjściem mA lub AC/DC z wbudowanymi przekaźnikami
 • Ciągła diagnostyka z możliwością definiowania rodzaju sygnalizowanej awarii
 • Diody LED informujące o:
  - awarii procesu
  - błędzie przetwornika, elektroniki czy wystąpieniu zakłóceń elektromagnetycznych
  - zanurzeniu/ wynurzeniu sondy
 • Przyciski testowe
 • Ustawilany czas opóźnienia sygnalizacji 45 s
 • Obudowa metalowa lub plastikowa
 • Wysoki zakres temperatury i ciśnienia:
  - obudowa metalowa: max 135 bar @ max +165 °C / (min -80 °C)
  - obudowa plastikowa: max 19 bar / max +120 °C
 • Zgodny z SIL 1, 2 lub 3 w pętli (dostępny pełny raport FMEDA).

ZASTOSOWANIA

 • CIECZE: Wszystkie ciecze o lepkości < 10.000 cP.
 • ZBIORNIKI: Dowolne pozycje montażu..
 • WARUNKI PROCESOWE: nie wrażliwy na:
 • wahania stałej dielektrycznej, gęstości lub PH
 • obecność piany, turbulencji, pary
 • szybkie opróżnianie, napełnianie
 • oklejanie i pęcherze powietrzne
 • praca w próżni.

SPECYFIKACJA FIZYCZNA / ELEKTRYCZNA

Opis

Charakterystyka

Zasilanie

wersja mA

2 przewodowa pętla, 11-35 V DC

wersja z czujnikiem

102-265 V AC lub 18-32 V DC

Zużycie energii

< 3 Watt (wersja z czujnikiem) - < 1 Watt (wersja mA )

Sygnał

wyjściowy

wersja mA

961: 8 mA (stan bezpieczny), 16 mA (sygnalizacja) ± 1 mA

962: 8 mA (stan bezpieczny), 12 mA (sygnalizacja - poziom dolny), 16 mA (sygnalizacja - poziom górny) ± 1 mA

961/962: ≤ 3,6 lub ≥ 21 mA sygnalizacja uszkodzenia

 

 

wersja z przekaźnikiem

961: jeden przekaźnik 5 A DPDT , 962: dwa przekaźniki 5 A SPDT

961/962: jeden wielofunkcyjny przekaźnik 5 A SPDT

961/962: jeden przekaźnik uszkodzenia 5 A SPDT

Wskazania

Diody LED: stan procesu - sygnalizacja, awaria (błąd przetwornika, elektroniki lub zakłócenia elektromagnetyczne) oraz sonda zanurzona / sucha (tylko Echotel 961 z przekaźnikiem)

Autotest

Automatyczny

W sposób ciągły sprawdza stan elektroniki, przetwornika oraz obecność zakłóceń elektromagnetycznych

 

 

Ręczny

Poprzez przyciski testowe sprawdzające działanie wyjść sygnalizatora oraz autotestu

Materiał obudowy

IP66, malowane proszkowo aluminium lub stal nierdzewna

Zatwierdzenia

ATEX, II 1 G, EEx ia IIC T5, iskrobezpieczny (obudowa metalowa)

ATEX, II 1/2 G, EEx d IIC T6, przeciwwybuchowy (obudowa metalowa)

FM/CSA, nie palny, iskrobezpieczny i przeciwwybuchowy

Zabezpieczenie przeciwprzelewowe TÜV - WHG § 19 (w trakcie) / VLAREM II 5.17.7

SIL

Zgodny z  SIL 2/3 zgodny z IEC 61508 - SFF > 90 % - (pełny raport FMEDA oraz deklaracja dostępne na życzenie)

Dane elektryczne

Ui = 28,4 V, li = 94 mA, Pi = 0,67 W (wersja mA)

Equivalent data

Ci = 10,4 nF (961) / Ci = 60 nF (962), Li = 400 µH  (wersja mA)

Odporność na wibracje / wstrząsy

ANSI/ISA-S71.03 Klasa SA1 (wstrząsy), ANSI/ISA-S71.03 Klasa VC2 (wibracje)

Masa netto

1.5 kg (3 lbs) z sondą 50 mm (2")

 

Opis

Charakterystyka

Czas odpowiedzi

typowo 0,5 s

Powtarzalność

± 2 mm (0.078")

Temperatura otoczenia

-40 °C do +70 °C (-40 °F do +160 °F)

Wilgotność

0-99 %, nie kondensująca

Zgodność elektromagnetyczna

Zgodny z  wymaganiami CE (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) oraz NAMUR NE 21

CHARAKTERYSTYKA SONDY 

Opis

Obudowa metalowa

Obudowa plastikowa

Materiał sondy

CPVC Kynar® (PVDF)

316/316L SST (1.4401/1.4404)

Hastelloy® C (2.4819) Monel® (2.4360)

Montaż

Przyłącze: Gwintowe (NPT) - Kołnierzowe (ANSI - EN/DIN)

Długość zanurzeniowa

Od 50 mm do 3300 mm (2" do 130")

Od 30 mm do 3300 mm (1" do 130")

Temperatura procesu (patrz wykres temp/ciśnienie)

-40 °C do 120 °C (-40 °F do 250 °F) - PVDF

-40 °C do 80 °C (-40 °F do 180 °F) - CPVC

-40 °C do +165 °C (-40 °F do +325 °F)

-80 °C do +105 °C (-110 °F do +220 °F) -

316/316L SST

Max ciśnienie (patrz wykres temp/ciśnienie)

14 bar @ +40 °C (200 psi @ 40 °F)

dla przyłącza gwintowego NPT

138 bar (2000 psi): ≤ 5 cm sonda - za wyjątkiem Monel 103 bar (1500 psi): > 5 cmsonda - za wyjątkiem Monel

83 bar (1200 psi) dla sond z Monel

 

 

Max ciśnienie dopuszczalne dla modeli kołnierzowych zależy od wybranego kołnierza.

Max lepkość

10.000 cP

FUNKCJE

Zwłoka alarmu: Echotel 961/962 zapewnia czas odpowiedzi na poziomie   < 1s. Ciecze gotujące lub o silnej turbulencji powierzchni mogą powodować fałszywe sygnalizacje. Aby temu zapobiec użytkownik może opóźnić alarm potencjometrem w zakresie od 1 s do 45 s.

Przyciski testowe: Echotel 961/962 daje możliwość ręcznego sprawdzenia sprawności sygnalizatora oraz sygnalizacji uszkodzenia, poprzez przyciski testowe. W przypadku zasilania z pętli przyciski te będą sekwencyjnie przełączać sygnał prądowy, natomiast w przypadku przekaźnika, spowodują jego przejście ze stanu zwarty w stan rozwarty i odwrotnie. Wciśnięcie przycisku uszkodzenia spowoduje zatrzymanie wysyłania impulsów, co zasygnalizuje elektronice stan awarii, oraz przetestuje sygnał uszkodzenia.

Diody LED: Diody LED informują o stanie alarmu. W przypadku modelu 962 sygnalizowana jest każda szczelina. Pojedyncza dioda LED modelu 961 z przekaźnikiem informuje, niezależnie czy szczelina jest zanurzona czy wynurzona Diody awarii informują o błędzie urządzenia. Migające diody sygnalizują błąd (elektroniki, sondy lub obecność zakłóceń). Diody awarii (tylko w urządzeniach z przekaźnikiem) potwierdzają włączenie przekaźnika awarii w czasie trwania normalnego procesu.

Kontrola pompy (tylko model 962 z przekaźnikiem): Model 962 z przekaźnikiem może zostać nastawiony na sterowanie pompą lub sygnalizację określonego poziomu. Sterując pompą (PC) spowodujemy, że urządzenie przełączy 2 przekaźniki SPDT i włączy funkcję autonapełniania lub opróżniania, pomiędzy dwoma nastawnymi punktami. Natomiast nastawiając urządzenie na LC - alarm na określonym poziomie, spowodujemy wykrycie poziomów: wysoki, wysoki/wysoki lub niski, niski/niski.

Nastawialny sygnał błędu: W urządzeniach zasilanych z pętli (961/962) sygnał uszkodzenia może zostać nastawiony na 3.6 lub 21 mA. Oddzielny przekaźnik awarii urządzenia 961 może zostać nastawiony na zadziałanie niezależne lub w powiązaniu z przekaźnikiem sygnalizacji. Model 961 z przekaźnikiem będzie zawsze informował o uszkodzeniu poprzez przekaźnik alarmu.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Polecamy