Automatyka.eu

Fotometry Optek-Danulat

Photo1-6-seiter

Fotometry procesowe przeznaczone są do ciągłych pomiarów koncentracji cząstek w cieczach, barwy, mętności i absorpcji promieniowania ultrafioletowego. Strumień badanej cieczy jest prześwietlany wiązką światła o odpowiedniej długości fali i w zależności od rodzaju pomiaru, wykorzystywane jest zjawisko absorpcji lub rozpraszania światła.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria wielkości fizykochemiczne

AS56

optek2

PRZEMYSŁOWE MIERNIKI FOTOMETRYCZNE  STĘŻENIA ZAWIESIN/BARWY/MĘTNOŚCI/ABSORPCJI ULTRAFIOLETU

Fotometry procesowe przeznaczone są do ciągłych pomiarów koncentracji cząstek w cieczach, barwy, mętności i absorpcji promieniowania ultrafioletowego. Strumień badanej cieczy jest prześwietlany wiązką światła o odpowiedniej długości fali i w zależności od rodzaju pomiaru, wykorzystywane jest zjawisko absorpcji lub rozpraszania światła.

Pomiar koncentracji

Pomiar stężenia substancji rozproszonych (stałych, ciekłych lub gazowych) w cieczy wykorzystuje absorpcję światła o długości fali w zakresie od 400 do 1100 nm. Wielkości mierzone wyrażane są w optycznych jednostkach koncentracji (CU) lub w ppm. Pomiar znajduje zastosowanie w procesach filtracji, odwirowania, krystalizacji, rozdziale faz i in.

Pomiar barwy

Urządzenia umożliwiają pomiar we wszelkich , powszechnie stosowanych skalach barwy, takich jak: ASTM, APHA (Hazen), EBC, Gardner, Lovibond, Saybolt, Klett, ICUMSA i innych. Pomiar znajduje zastosowanie w procesach koloryzacji, kontroli stężenia niektórych substancji (żelaza, kobaltu, chromu, niklu, miedzi, bromu, chloru), rozdziału faz.

Pomiar mętności

Pomiar służy do określenia zawartości drobnych cząsteczek (czyli ciał stałych, banieczek gazów, cząstek nierozpuszczonych cieczy), rozproszonych w cieczach, występujących w procesach uzdatniania wody, filtrowania, procesach katalitycznych. Pomiar jest wykonywany przez kilka detektorów, odchylonych o kąt 11°  w stosunku do osi promieni padających. Kąt 11° jest optymalny dla detekcji małych, średnich i dużych cząstek (powyżej śr. 0,4 µm). Wartość pomiaru może być wyrażona w ppm, FTU, EBC.

Pomiar absorpcji ultrafioletu

Substancje organiczne pochłaniają promieniowanie ultrafioletowe, dzięki czemu można kontrolować procesy biochemiczne w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologii (przyrost biomasy, ilość protein), chemiczne zapotrzebowanie tlenu, zawartość związków aromatycznych, proces wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

Układy pomiarowe

Zestaw pomiarowy składa się z czujnika (lub czujników) i konwertera (przetwornika), połączonych systemem kabli. Oferowane są dwa rodzaje czujników: czujniki przepływowe i sondy. Czujniki przepływowe składają się z komory, instalowanej jako fragment rurociągu. Komora wyposażona jest w okienka (wykonane ze szkła Pyrex lub szafiru), przez które przechodzą promienie świetlne. Mierzony jest spadek natężenia lub rozproszenie światła po przejściu przez strumień cieczy. W niektórych czujnikach strumień światła jest filtrowany i dzielony na dwa promienie o różnych długościach fali: na promień pomiarowy i promień referencyjny (nie reagujący na czynnik mierzony). Dzięki temu uzyskuje się kompensowany wynik pomiaru, bez wpływu innych czynników. Komory przepływowe oferowane są w średnicach od DN 6 do DN 100 a na specjalne zamówienie do DN 200. Mogą posiadać różne rodzaje przyłączy procesowych: kołnierze wg DIN i ASA, gwinty wewnętrzne rurowe, sanitarne i NPT, szybkozłączki TriClamp a także przyłącza Varivent. Komory mogą być wykonane z różnych materiałów. Standardowo jest to stal nierdzewna 316 L, ponadto może być Hastelloy, Monel, tytan, tantal, TFMC, PEEK. Drugim rodzajem czujników są sondy, które mogą zastąpić komory przepływowe w pomiarach koncentracji i barwy a także w procesach biotechnologicznych. Rozwiązanie jest przydatne do pomiarów w zbiornikach, reaktorach i rurach o dużej średnicy. Sondy produkowane są w dwu średnicach: 19 mm i 25 mm. Wersja o średnicy 19 mm przeznaczona jest do pomiarów w reaktorach laboratoryjnych i niewielkich fermentorach a sondy o średnicy 25 mm przeznaczone są do reaktorów biochemicznych i farmaceutycznych i innych zastosowań przemysłowych. Przyłącza procesowe sond, w zależności od średnicy, stanowią: przyłącze w pokrywie fermentora Ø 19 mm lub standardowy port Ingold Ø 25 mm (lub port typu BBI) Drugim elementem układu pomiarowego są konwertery. Dostępne są dwa rodzaje konwerterów: CONTROL 4000 i przetworniki 156/556. CONTROL 4000 (oferowany w kilku wersjach, w zależności od rodzaju użytych czujników), współpracuje z wszystkimi czujnikami koncentracji, barwy, mętności i absorpcji UV , umożliwia podłączenie jednego lub dwóch czujników (każdy z czujników może wykonywać inny pomiar). CONTROL 4000 posiada ekran iekłokrystaliczny, wyświetlający bieżący wynik w żądanych jednostkach oraz pokazujący krzywą przebiegu pomiarów. Urządzenie rejestruje 25. 000 wyników z każdego czujnika, posiada 3 przekaźniki sterujące. Przetworniki 156/556 yświetlają jedynie procentową wartość zakresu pomiarowego i są wyposażone w nastawialne przekaźniki graniczne. Są przeznaczone do aplikacji, w których chodzi tylko o utrzymanie parametrów w określonych granicach. Do współpracy z sondami (jedną lub dwiema), stosowanymi w bioreaktorach i fermentorach służy konwerter FERMENTER CONTROL. Jest oferowany w wersji do zabudowy panelowej lub w obudowach przenośnych. W wyglądzie, parametrach i sposobie obsługi nie różni się zasadniczo od instrumentu CONTROL 4000, jednak konwertery nie są wzajemnie zamienne. Czujniki przepływowe połączone są parą przewodów z konwerterem. Jeden przewód doprowadza napięcie zasilania do elementu lampowego, drugi przewód odprowadza sygnał z detektora. Maksymalna długość kabli, łączących czujnik z konwerterem, wynosi od 100 m do 250 m, w zależności od typu czujnika (w wersji EX do 1000m). Maksymalna długość przewodów sond (z przedłużeniem) może wynosić 60 m. Wersje fotometrów, z certyfikatem ATEX, mogą pracować w strefach zagrożonych wybuchem. W takim przypadku istnieją trzy warianty wykonania układów pomiarowych:

1. Czujnik w wykonaniu iskrobezpiecznym, połączony z konwerterem, zaopatrzonym w bariery iskrobezpieczne, umieszczonym w obudowie z nadmuchem powietrza (powodującym niewielkie nadciśnienie wewnątrz obudowy),

2. Czujnik z konwerterem jak wyżej, umieszczonym w obudowie przeciwwybuchowej,

3. Czujnik z konwerterem jak wyżej; konwerter umieszczony poza strefą niebezpieczną (bez żadnej dodatkowej obudowy).

Więcej na temat fotometrów na www.introl.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy