Automatyka.eu

Sygnalizator ciśnienia i temperatury - Seria One firmy United Electric

Seria_one

MODELE 2W2D & 2W3A - zasilanie z wyjścia cyfrowego PLC lub DCS Seria One - dwuprzewodowa pobiera zasilanie z wejścia dyskretnego, do którego jest podłączona, czyli z kanału cyfrowego, w przeciwieństwie do przetworników, które realizaują to poprzez znacznie droższy kanał analogowy. Zasilanie serii One w większości aplikacji jest to wyjście PLC, DCS lub włączanego przekaźnika. Jeśli działanie jest w warunkach „OPEN"- otwarte, seria One dwuprzewodowa pobiera mniej niż 750µA, które to jest interpretowane przez serwer jako zestyk otwarty. Gdy działanie jest oparte na stanie „CLOSED" - zamkniete zestyki, przez sygnalizator płynie wystarczający prąd do interpretacji przez serwer stanu styków zamknietych.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Rekord S.A.
Kategoria Czujniki, przetworniki pomiarowe
Podkategoria czujniki dwustanowe, sygnalizatory

Seria One utrzymuje swój wewnętrzny zestyk, otwarty lub zamknięty po minucie działania zasilania pobieranego bezposrednio z wyjścia dyskretnego. Nie jest tu potrzebne jakiekolwiek dodatkowe zasilanie. Wejście PLC/DCS interpretuje serię One dwuprzewodową tak jakby był to zestyk mechniczny - zatem jak sygnalizator.

MODEL 2WLP - ZASILANY Z PETLI PRZETWORNIK ORAZ SYGNALIZATOR W JEDNYM

Obecnie dostępna jest wersja serii One z wyjściem 4/20 mA. Urzadzenie pobiera zasilanie z petli pomiarowej 4/20 mA, a nie z wyjścia dyskretnego PLC. W ten sposób zapewniane są odizolowane od siebie dwa wyjścia: analogowe oraz binarne - zestyk. Sygnał analogowy 4/20 mA zmienia się proporcjonalnie do zmian wielkości mierzonej, podczas gdy zestyk uruchamia alarm lub inicjuje blokadę, gdy osiągnięta zostanie wartość ustawionego progu. W związku z tym, że urzadzenie jest zasilane z petli nie potrzeba zewnętrznego, dodatkowego okablowania; 2 żyły wychodzą poprzez obciążenie do styków lokalnych lub oddalonych, natomiast druga para żył wyprowadza sygnał analogowy 4-20 mA do PLC. Ten model pozwala zastąpić sygnalizator, manometr oraz przetwornik jednym urządzeniem na jednym króćcu pomiarowym!  

MODEL 4W3A - LOKALNY SYGNALIZATOR DUŻEJ MOCY

Model ten zawiera wbudowany przekaźnik dużej mocy (SSR), który umożliwia sterowanie bezpośrednie przy obciążeniu 10A oraz 280V AC. Decyzja przełączenia jest podejmowana w ciągu 50 milisek. dopasowując się idealnie do aplikacji sterowania i zabezpieczeń pomp oraz kompresorów. Takie cechy jak detekcja zatkanego portu (króćca), tłumienie i filtracja sygnału wyjściowego, ręczne kasowanie, IAW® - ciągła autodiagnostyka umożliwia stosowanie urzadzenia w krytycznych warunkach. W przypadku doprowadzenia zewnętrznego zasilania zbędnym staje się zastosowanie PLC lub DCS.
 • Opatentowany software autodiagnostyki IAW® - zapewnia zadziałanie urządzenia, gdy zajdzie potrzeba
 • Lokalny wyświetlacz LCD pokazuje wartości procesowe oraz wartości programowe
 • Wysoka odporność na warunki  przemysłowe, brak części ruchomych
 • Brak wymagań regularnej kalibracji, rozszerzony okres serwisowy
 • Obiektowa regulacja histerezy oraz zakresu
 • Próg sygnalizacji oraz histereza regulowana w całości zakresu
 • Cyfrowa dokładność oraz powtarzalność 0,1% w całym zakresie temperaturowym.

ISTOTNE CECHY

 • Klawiatura wyświetlacza Duży czytelny wyświetlacz, pokazuje wartości procesowe, status sygnalizacji. Próg sygnalizacji, histereza, odczytanie ekstremów - min./max. procesowych, są łatwo dostępne poprzez klawiaturę. Dostęp do ustawień przed osobami niepowołanymi jest zabezpieczony przez określoną kolejność wciskanych klawiszy. Wszystkie wartości są zachowywane w nie resetowej pamięci.
 • IAW® (I AM WORKING) autodiagnostyka Wszystkie modele serii One zawierają opatentowaną funkcję autodiagnostyki, zapewniając w ten sposób użytkownikowi pełną ufność, że urządzenie pracuje właściwie oraz zadziała we właściwym momencie. Wyświetlane obiektowo strzałki IAW oraz wyświetlane komunikaty informują operatora o zaistaniałych nieprawidłowościach działania. Sygnalizator może byc również skonfigurowany tak, aby przekazywał zdalnie do pomieszczenia operatora status autodiagnostyki IAW®.
 • Konstrukcja 2-przewodowa (modele 2W2D & 2W3A) Seria One 2-przewodowa poprzez swoją innowacyjną konstrukcję pozwala na zapewnienie sygnalizacji oraz zasilanie zrealizowane po jednej parze przewodów. Seria One 2-przewodowa działa wykorzystując prąd szczątkowy pobierany z dyskretnego wejścia PLC, całkowicie nie wykrywalnego w stanie otwartych styków.
 • Łatwe podłączenie Seria One 2-przewodowa może zastąpić dotychczasowy sygnalizator mechniczny podłączony do PLC, nie wymagając dodatkowego okablowania. Zasilanie sygnalizatora jest realizowane po tej samej istniejącej parze przewodów. Listwa zaciskowa ułatwia podłączenie. konstrukcji jak też odpowiednia do ..... realizowanych na obiekcie.

CERTYFIKATY DLA STREFY ZAGROŻONEJ

 • Certyfikowana obudowa typu 4X/IP66 Obudowa z aluminium odporna na korozję, epoksydowana, uszczelniana, panel czołowy z poliwęglanu odporny na agresywną i zanieczyszczoną atmosferę, zachlapania. Sensor cisnienia zaspawany w konstrukcji kwasoodpornej.
 • Agencje certyfikujące:   cULus,   ATEX oraz CE   Seria One została podana rygorystycznym testom przez niezależne agencje w zakresie szczególnych wymagań przemysłowych, procedur produkcyjnych oraz jakości. Każda sztuka serii One jest objęta 3 letnią gwarancją. United Electric Controls jest producentem działającym zgodnie z wymaganiami systemu ISO 9001.  
 • Iskrobezpieczeństwo (tylko modele 2W2D z barierą separacyjną).   Seria One 2-przewodowa jest zatwierdzona jako iskrobezpieczne urządzenie (Klasa I, Div. 1). Galwaniczna bariera izolacyjna firmy United Electric Controls (opcja M036) nr części 62169-29 jest specjalnie skonstruowana dla Serii One. Seria One jest również kompatybilna z zasilaniem 28V DC poprzez barierę diodową dostarczaną przez większość głównych producentów np. MTL 7087+ i Pepperl+Fuchs Z787.

  CECHY ZAAWANSOWANE

  ZAWARTE WE WSZYSTKICH MODELACH

 • Rejestracja wystąpienia ekstremów - min./max. wartości mierzonej Bardzo użyteczną cechą serii One jest zdolność zapamiętywania minimalnej i maksymalnej wartości mierzonej oraz przechowywania ich w pamięci. Wartości te pozostają w pamięci do chwili ręcznego wykasowania.

 • Offset oraz zakres może być ustawiany z poziomu uzytkownika dowolnie.

 • Autodetekcja zatkanego portu (króćca) (Opatentowany System dotyczy tylko modeli ciśnieniowych) Seria One zawiera IAW® algorytm wykrywający zatkany port lub odcięty od procesu sensor, gdy medium jedst lepkie lub zawiera wtrącenia stałe. Jeśli wystąpi zatkanie portu, sygnalizator wyświetla alert obiektowy oraz zdalnie do sterowni wykorzystując IAW® sygnał.

 • Funkcje zatrzasku lub automatycznego kasowania Stan wyjścia sygnalizatora może być skonfigurowany obiektowo zarówno w trybie automatycznego kasowania lub zatrzasku. Funkcja zatrzasku umożliwia ręczne kasowanie dając operatorowi szansę stwierdzić przyczynę wystąpienia alarmu.

 • Opóźnienie - filtracja. Seria One jest tak zaprojektowana, aby reagować w ciągu 50 ms na zmiany wielkości procesowych. Pewne krótkotrwałe zdarzenia (uderzenie hydrauliczne, tzw. „szpilki" itp.) mogą powodować niepotrzebną reakcję urządzenia, a w konsekwencji „odstawienie" procesu. Aby tego uniknąć można wprowadzić opóźnienie filtrujące trwające ¼, ½, 1 lub 2 sek. W tych interwałach czasowych Seria One będzie ignorować skoki ciśnienia. Cecha ta umożliwi reakcję urządzenia na zmienne procesowe w ciągu 50 ms.

ZASADA DZIAŁANIA

Czujnik cisnienia lub temperatury wykonany ze stali kwasoodpornej podaje sygnał do mikroprocesora, a ten decyduje o załączeniu sygnalizacji. Programowanie oraz odczytywanie wartości Serii One przeprowadza się za pomocą dwóch klawiszy na panelu frontowym. Kolejność wciśnięć klawiszy zabezpiecza dostęp do trybu programowania:

 • Wejście jest filtrowane wg programowania użytkownika.
 • Wartość mierzona jest porównywana z zaprogramowanym progiem przełaczenia oraz wprowadzoną histerezą.
 • Stan wyjścia jest zmieniany jeśli to konieczne.
 • Wyświetlacz cyfrowy podaje wartości zaktualizowane.
 • Wartośc ekstremów min/max są zapamiętywane i odtwarzane przy odczytywaniu danych z wyświetlacza później przez użytkowanika.
 • Stan zatkania przyłącza procesowego jest monitorowany w sposób ciągły przez sensor zatkania.

 

SPECYFIKACJA:

 

Zasilanie:

Model 2W2D - 12 ÷ 30V DC @ 750µA zasilane z PLC lub DCS wejścia cyfrowego, lub odpowiednie obciążenie

Model 2W3A - 90 ÷ 130V AC lub V DC @ 1mA zasilane z PLC lub DCS wejścia cyfrowego lub

Model 2WLP - 10 ÷ 36V DC @ 4-20 mA zasilanie z pętli

Model 4W3A - 90 ÷ 130V AC @ 15 mA, zasilanie zewnętrzne

Model 8W2D - 12 ÷ 30V DC @ 30 mA, zasilanie zewnętrzne

Dokładność:

0,5% całego zakresu pomiarowego, w normalnych warunkach

Powtarzalność:

0,1% całego zakresu pomiarowego

Temperatura otoczenia:

Model 2W2D, 2W3A

Model 2WLP, 8W2D: -40 ÷ 80°C

Model 4W3A: -40 ÷ 70°C

Dla wyświetlacza - wszystkie modele -20 ÷ 70°C

Dryft temperaturowy:

0,03% zakresu na każdy °C

Czas odpowiedzi zestyków:

„Zmienna stanu wyjściowego" - w przeciągu 60 ms

Czas reakcji wyświetlacza:

400 ms

Czas odpowiedzi filtrowany:(Opóźnienie)

Programowalny w przedziale od 250 ms ÷ 2 s, poprzez mnożnik x2

Autodiagnostyka (IAW®):

zwarcie lub uszkodzenie wewnętrznych połączeń; zatkany port; zasilanie poza zakresem; zmienna ponad lub poniżej zakresu urządzenia; uszkodzenie mikroprocesora; uszkodzenie klawiatury; uszkodzenie zestyków

Stany na wyjściu:

wybierane obiektowo dla działania 2- lub 3-stanowego

 

Dla 2-stanowego działania: (Ustawienie zdefiniowane)

Wyjście będzie pozostawać w jednym stanie (otwarte lub zamknięte) podczas normalnej pracy, wartość zadana nieprzekroczona; zmiana stanu na przeciwny następuje po przekroczeniu wartości progowej. Niemniej urządzenie musi być skonfigurowane jako normalnie zamknięte (otwarte przy wzroście lub otwarte przy spadku), podczas gdy diagnostyka lub inne uszkodzenie będzie powodować otwarcie stanu na wyjściu.

 

Dla 3-stanowego działania:

Wyjście bedzie pozostawać w stanie zamkniętym podczas normalnej pracy (nastawa progowa nie osiągnięta), zmiana na stan otwarty wskazuje błąd/ uszkodzenie; zmiana pomiędzy stanami zamknięty i otwarty to sygnał pulsujący w cyklu 25 ms lub 100 ms (ustawiane przez użytkownika) występuje, gdy wartość zewnętrzna przekroczy nastawę

Tryb przełączania:

Ustawianie obiektowo stanu ustawienia styków poniżej lub powyżej wartości progowej. Oprogramowanie pozwala ustawić automatyczne lub ręczne kasowanie.

Wyjście analogowe:

4-20 mA; 700 Ω max przy 24V DC, obiektowo ustawiane, zakresowość 2:1

 

Sygnał wyjściowy - zestyk:

MODEL

SW1

SW2

Min. wymagane obciążenie

 

2W2D00

12-30V DC @ 40mA

N/D

2.30 mA

 

2W3A00

90-130V AC/V DC @100mA

N/D

3.75 mA

 

2WLP41

0-140V AC/V DC @ 0.6 A1

N/D

N/D

 

2WLP43

0-280V AC/V DC @ 0.3 A1

N/D

N/D

 

4W3A01

24-280V AC @ 10A (max*)2

N/D

150 mA

 

8W2D42

75-250V AC @ 1.5 A3

75-250V AC @ 1.5 A3

SW1-50mA,SW2-50mA

 

8W2D44

75-250V AC @ 1.5 A3

0-140V AC/V DC @ 0.6 A1

SW1-50mA, SW2-0mA

 

8W2D45

0-140V AC/V DC @ 0.6 A1

0-140V AC/V DC @ 0.6 A1

SW1-0mA, SW2-0mA

 

1 Obniżone o każde 8% na 10°C wzrostu temperatury otoczenia

 

2 Obniżone o każde 1.8 A na 10°C wzrostu temperatury dla temperatur powyżej 38°C

 

3 Obniżone o każde 10% na 10°C wzrostu temperatury otoczenia

 

Charakterystyka elektryczna:

Model 2W2D00 styk otwarty: 12 ÷ 30V DC @ 750µA max, styk zamkniety: 4,7 V DC @ 40 mA max

Model 2W3A00 styk otwarty: 90 ÷ 130V AC/DC @ 1mA max, styk zamknięty: 13V AC/DC, 0,6A, styk izolowany

Model 2WLP41 0 ÷ 140V AC/DC, 0,6A, styk izolowany

Model 2WLP43 0 ÷ 280V AC/DC, 0,3A, styk izolowany

Model 4W3A01 24 ÷ 280V AC @ 10A, styk izolowany

 

Obudowa:

certyfikowana, spełniająca kategorie NEMA 4X/IP66; aluminium epoksydowane

 

Płyta czołowa:

Lexan® (poliwęglan) odporny na promienie UV z 2 przyciskami membranowymi

 

Podłączenie przewodów:

Model 2W2D; 2W3A; listwa zaciskowa na 3 pola (2 dla styku,

1 uziemienie obudowy)

Model 2WLP; listwa zaciskowa 1 na 3 pola (2 dla styku,

1 uziemienie obudowy),

listwa zaciskowa 2 na 2 pola do podłączenia pętli pomiarowej 4-20 mA

Model 4W3A; listwa zaciskowa na 4 pola (2 do podłączenia wyjścia styków, 2 do zasilania AC)

Model 8W2D; trzyzaciskowa lista (1 dla zasilania DC, 1 dla wyjścia 4/20mA, 1 dla obydwu zestyków sygnalizacji)

Wszystkie listwy zaciskowe przyjmują przewody o rozmiarach 14-22 AWG

Wejścia pod dławik:

½" NPT wewnętrzny gwint; podwójny otwór w modelach 2WLP oraz 8W2D tylko

 

Wyświetlacz:

Miejscowy 4-cyfrowy x 0,5" LCD

I Am Working (IAM®) strzałki autodiagnostyki

Zmienne procesowe

Jednostki miary

Stan zestyku

Stan zatrzasku

Ustawiana wartość progowa

Ustawiana wartość histerezy

Ekstrema Min./Max.

Kody błędu - uszkodzenia

 

 

Lexan® jest zastrzeżoną nazwą handlową firmy General Electric Co.

IAW® jest zastrzeżoną nazwą handlową firmy United Electric Controls Co.

*N/D - nie dostępne

 

 


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Polecamy