Automatyka.eu

Liniowy skaner temperatury LANDSCAN seria LS

81_landscan

Skanery liniowe LANDSCAN wykorzystywane są do dokładnych pomiarów rozkładów temperatur powierzchni obiektów znajdujących się w ruchu, w zakresie od 70 do 1400°C.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria temperatura

Stosowane są m. in. w hutach i walcowniach metali oraz hutach szkła płaskiego. Podczas pojedynczego obiegu głowicy skanującej wykonywany jest pomiar temperatury obiektu wzdłuż osi skanowania. W wyniku przesuwania się materiału w kierunku prostopadłym do tej osi skaner dokonuje pomiaru kolejnych miejsc na powierzchni obiektu. Wynikiem tego pomiaru jest dwuwymiarowy obraz rozkładu temperatury całej powierzchni skanowanego obiektu. Skaner może być wyposażony w jedną z sześciu typów głowic pomiarowych, przeznaczonych do różnych zastosowań. Każda głowica może posiadać układ optyczny o różnych ogniskowych. W skład systemu wchodzą również układy rejestracji, przetwarzania i wyświetlania wyników pomiarów, akcesoria montażowe oraz obudowy chłodzące, pozwalające na stosowanie skanera temperaturze otoczenia do 500°C. System ma strukturę modułową i pozwala na duże zróżnicowanie konfiguracji, w zależności od warunków pomiaru i indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

Podczas pojedynczego obiegu głowicy skanującej wykonywany jest pomiar temperatury wzdłuż osi skanowania. W wyniku przesuwania się materiału w kierunku prostopadłym do tej osi, skaner dokonuje pomiaru kolejnych miejsc na powierzchni skanowanego obiektu.

Zastosowanie

 • rozkładu temperatur obiektów znajdujących sie w ruchu
 • huty stali i szkła, walcownie, zakładay papiernicze

Skaner może być wyposażony w jedną z sześciu głowic, przeznaczonych do różnych zastosowań. Każda głowica może posiadać układ optyczny w różnych ogniskowych. Praktyczna dokładność pomiaru wynosi ±5°C.

System pomiarowy składa się z 3 elementów:

 • głowicy skanera,
 • modułu LPU (zbieranie danych i przetwarzanie),
 • komputera PC (wizualizacja, archiwizacja itd.) z oprogramowaniem.

Oprogramowanie landscan software Oprogramowanie systemu umożliwia zapis, przetwarzanie i analizę danych generowanych przez układ pomiarowy skanera.

 • Jednoczesne zbieranie, zapis i wizualizacja danych w czasie rzeczywistym
 • Możliwość pomiaru do 1000 próbek temperatury podczas pojedynczego cyklu pomiarowego przy maksymalnej szybkości skanowania 25 cykli na sekundę
 • Zdalne sterowanie układem pomiarowym
 • Wizualizacja wyników pomiarów w postaci dwu- lub trójwymiarowego rozkładu temperatury, wykresu wzdłuż wybranego przekroju oraz przebiegu temperatury w dowolnej strefie
 • Wyjścia analogowe pozwalające na współpracę z układami automatycznej regulacji i sterowania
 • Różnicowy oraz punktowy pomiar temperatury w każdym punkcie analizowanej powierzchni
 • Automatyczny zapis danych na dysku
 • Analiza zmian temperatury w dowolnie wybranych strefach

LPU_1
System LPU_1 przeznaczony jest do zbierania, analizy, zapisu i prezentacji wyników pomiaru oraz sterowania modułem pomiarowym skanera LANDSCAN. Zbudowany jest w oparciu o przemysłowy komputer typu IBM PC.

LPU_2
Moduł LPU_2 służy do zbierania i przetwarzania danych z układu pomiarowego skanera, z 14 (lub mniej) stref dowolnie wybranych na skanowanej powierzchni. Każda strefa posiada alarmowe wyjście stykowe oraz wyjście analogowe umożliwiające sterowanie urządzeniami wykonawczymi (nagrzewnice lub chłodnice).
System LPU_2 został zaprojektowany do automatycznej pracy ciągłej, jednak operator może przy pomocy przenośnego komputera komunikować się z układem sterującym.

 • Zaprojektowany jako specjalizowany system sprzęgający układ pomiarowy skanera z układami sterowania
 • 14 dowolnie wybranych stref pomiarowych
 • 14 wyjść analogowych 0÷20mA lub 4÷20mA
 • 14 wyjśc stykowych (alarm górny/dolny)
 • Zdalne sterowanie układem pomiarowym przez wydzielone wyjścia analogowe
 • Szeregowe połączenie z urządzeniami peryferyjnymi
 • Łatwa konfiguracja systemu przy użyciu instalacyjnego oprogramowania
 • Ethernet (opcja)

Skanery są wykorzystywane przez następujące firmy: CORUS (British Steel), Thyssen Krupp STAHL, Rautaruuki, SSAB, Voest Stahl Linz itd.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Polecamy