Automatyka.eu

Stacjonarny przepływomierz ultradźwiękowy TIME DELTA S

Time_delta_s

W pomiarze wykorzystuje się parę czujników pomiarowych, z których każdy wysyła i odbiera sygnały ultradźwiękowe przenikające medium procesowe. Ultradźwiękowe impulsy rozchodzą się kolejno pomiędzy czujnikiem pomiarowym umieszczonym w górze przepływu a czujnikiem w dole i w trakcie mierzenia natężenia przepływu dokonywany jest również pomiar różnicy czasowej przepływu pomiędzy dwoma czujnikami. W trakcie przepływu płynu sygnał w kierunku w dół jest krótszy od sygnału w kierunku w górę przepływu. Ponieważ różnica pomiędzy tymi czasami jest proporcjonalna do prędkości przepływu płynu, natężenie danego produktu i jego kierunek mogą być zmierzone właściwie poprzez wykrycie różnicy czasów.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria przepływ

  • pomiar bezinwazyjny, jednościeżkowy, dwukierunkowy
  • dla rurociągów o średnicy od 50 ÷ 6000 mm
  • technologia szybkiego przetwarzania sygnału (32 bit MPU)
  • doskonała odporność na przepływ zapowietrzony
  • mały, lekki i prosty w obsłudze

System pomiarowy składa się z czujnika (model FLW...2) i przetwornika (model FLV...2).

 
wyjście impulsowe:

Zmierzone natężenie przepływu jest sumowane i po osiągnięciu określonej z  góry wielkości jednostkowej przetwarzane jest na pojedynczy impuls. W przypadku przepływomierza do przepływu skierowanego ku przodowi i w kierunku odwrotnym, natężenie przepływu w każdym z tych kierunków jest niezależnie sumowane i transmitowane. Cykl impulsu sumującego jest nastawiany w zakresie: od 5 imp./sek. do 1 imp./dzień.

 wyjście
 automatyczne,
 wielozakresowe:

 Port DO umożliwia poprawę dokładności pomiaru dla małych wartości
 przepływu w szerokim zakresie.
time_delta_s_3

wyjście natężenia przepływu skierowanego do przodu i odwrotnego:

 w przypadku gdy kierunek przepływu płynu w rurze ulega zmianie funkcja ta umożliwia pomiar natężenia w obu kierunkach, przy dowolnym zakresie nastawionym dla kierunku przepływu ku przodowi. Dany kierunek przepływu rozróżniany jest na wyświetlaczu LCD i w sygnale portu wyjścia cyfrowego DO.


time_delta_s_04.gif

KONFIGURACJA UKŁADU

 

time_delta_s_05.gif

Więcej na temat przepływomierzy ultradźwiękowych na www.introl.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy