Automatyka.eu

Przepływomierz ST 51 do pomiaru przepływu biogazu, gazu fermentacyjnego, gazu ziemnego i metanu.

St51_rgb

W ofercie INTROLU pojawił sie nowy model przepływomierza renomowanej amerykańskiej marki FCI. Nowy przepływomierz serii ST51 jest dokładnym, łatwym do zainstalowania i nieposiadającym części ruchomych przyrządem do pomiaru i kontroli przepływu biogazu, gazu fermentacyjnego, metanu i gazu ziemnego. Model ST51 wykorzystuje zatwierdzoną technologię dyspersji termicznej do masowego pomiaru przepływu. Technologia ta jest dokładniejsza i tańsza niż pomiary przepływomierzem wirowym, kryzą, rurką piętrzącą i innymi metodami termicznymi.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria przepływ

Wyższość FCI na innymi producentami.

W biogazie, gazie fermentacyjnym i gazie odzyskiwanym na wysypiskach głównym składnikiem jest CH4, co oznacza pracę przepływomierza w strefie potencjalnie zagrożoną wybuchem. W zależności od punktu zabudowy instalacji pomiarowej, urządzenie może wymagać zatwierdzenia nawet do strefy I. ST51 posiada wszystkie wymagane zatwierdzenia globalne, co zapewnia, że urządzenia są zawsze zgodne z wymaganiami obiektowymi. Inaczej niż producenci, którzy dostarczają do testów tylko obudowy, firma FCI testuje kompletne urządzenia. Zatwierdzenia FCI są to zatwierdzenia kompleksowe, które biorą pod uwagę również sensor, uszczelnienie i temperaturę.

Certyfikaty FCI dotyczą kompletnego urządzenia, dzięki czemu uzyskuje się pewność, iż całe urządzenie spełnia lub nawet przekracza wymagania i regulacje obiektowe.

Zastosowanie ST51:

- Procesy fermentacyjne w oczyszczalniach ścieków

- Produkcja i odzysk Biogazu

 • proces fermentacji beztlenowej

 • kompostowniki

 • systemy fermentacyjne

- Odzysk gazu na wysypiskach

- Układy kogeneracji w oczyszczalniach

- Układy odzysku metanu w kopalniach

Niezależnie od warunków:

Pomiary przepływu biogazu i gazu fermentacyjnego są bardzo trudne, ponieważ przepływ zmienia się od bardzo małego -w trakcie rozruchu instalacji - do dużego przy normalnej produkcji. Dodatkowymi problemami są częste zmiany wilgotności gazu oraz - występujące sezonowo - zmiany przepływu wynikające z wahań temperatury - niska temperatura zmniejsza produkcję, wysoka zaś ją zwiększa. Aby zrealizować dokładny pomiar przy zmianach temperatury, przepływomierz musi posiadać dodatkowy układ kompensacji temperatury, który jest standardem w ST51.

Kolejną sprawą jest skład medium. Poza normalnym składem (CO2 i CH4) czasami występuje H2S i dużo wilgoci, czego efektem nierzadko jest występowanie korozji na powierzchni rurociągu.

ST51 jest rozwiązaniem, które pozwala na precyzyjny pomiar pomimo występowania wszystkich tych niesprzyjających warunków.

Główne zalety ST51:

ST 51 jest przepływomierzem o zakresowości wynoszącej aż 100:1, a minimalny mierzalny przepływ jest bardzo niski.

Urządzenie nie posiada części ruchomych, a jego konstrukcja umożliwia prosty demontaż w celu okazjonalnego czyszczenia. Jako elementy pomiarowe ST51 wykorzystuje precyzyjne, platynowe czujniki RTD zabudowane w niewielkich osłonach o równej masie. W połączeniu z elektroniką mikroprocesorową i precyzyjną kalibracją, model ST51 oferuje świetną dokładność, dużą szybkość reakcji i bezproblemową obsługę.

 • Trzy wyjścia:  dwa 4-20mA, jedno impulsowe

 • Brak części ruchomych

 • Dwuliniowy wyświetlacz

 • Mała, kompaktowa budowa

 • Łatwość instalacji

 • Wersja rozłączna i kompaktowa

 • Zatwierdzenie do stref niebezpiecznych

Więcej informacji: www.introl.pl


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Polecamy