Automatyka.eu

Kalorymetry do gazu ziemnego i nie tylko

Chromatograf_

Paliwa gazowe są jednym z podstawowych współczesnych źródeł energii dla przemysłu i energetyki. Wymogi narzucane przez ekonomię oraz ochronę środowiska naturalnego powodują konieczność stałej kontroli jakości paliw gazowych. W dobie dążenia do wykorzystywania ekologicznych zasobów energii i handlu emisjami dwutlenku węgla, chromatografy MicroSAM oraz SitransCV są idealnym narzędziem pozwalającym z największą dokładnością określić najważniejsze składniki i parametry gazu. Dzięki temu bezpośrednio i znacząco wpływają na minimalizację kosztów związanych z wykorzystywaniem gazów w procesach technologicznych.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o.
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria detekcja gazów

Chromatografy MicroSAM mogą mierzyć stężenie składników gazu takich jak: CH4, C2H6,, C3H8, iC4H10, nC4H10, iC5H12, nC5H12, C6+, CO, CO2, O2. Wyliczają także stężenie wodoru, wartość opałową, ciepło spalania, gęstość gazu, współczynnik ściśliwości oraz dolną i górną liczbę Wobbe'go. Otrzymywane wartości posłużą do prowadzenia rozliczeń finansowych z odbiorcami oraz do wyliczania współczynników emisji CO2. Zmierzone i wyliczone wartości są automatycznie przetwarzane i przesyłane do stacji operatorskiej, realizującej wizualizację oraz pełniącej funkcję serwera danych. Wartości bieżące, raporty oraz trendy dobowe są udostępniane w zakładowej sieci Ethernet. Oprogramowanie stacji operatorskiej wykonano w oparciu o pakiet programowy LabVIEW firmy National Instruments.

Chromatograf MicroSAM przeznaczony jest do pracy on-line, posiada funkcję automatycznej kalibracji, jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i tani w eksploatacji. Standardowy cykl analizy wynosi zaledwie 150 sekund. Aparat jest bardzo prosty do zainstalowania w warunkach terenowych, a wbudowane oprogramowanie pozwala na natychmiastowe przystąpienie do analizowania gazu. Urządzenie może pracować w zakresie temperatur od -10 do 50°C przy wilgotności od 5 do 100%. Parametry analizowanego gazu powinny mieścić się w następujących zakresach: temperatura -30÷60°C; ciśnienie 10÷490kPa (1.5÷70 psi) oraz przepływ 20÷70 cc/min.

 

Szczegółowych informacji na temat kalorymetrów udzialają specjaliści Działu Analiz Gazowych firmy INTROL SP. zo.o.

Kontakt bezpośredni:

032 789 00 62, gazy@introl.pl

 


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy