Automatyka.eu

Analizator kondycji oleju

Analizator

Analizator D.O.C.Test jest niezawodnym przyrządem wspomagającym procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Wdrożenie systemu regularnych pomiarów kondycji oleju pozwoli na zdobycie wiedzy, która będzie wykorzystana przy planowaniu okresowej wymiany lub filtracji oleju. Pozwoli na zoptymalizowanie wykonywania czynności diagnostycznych. Wstępne badania wykazały, że po minięciu zalecanego okresu wymiany lub filtracji oleju, ten był jeszcze w stanie nadającym się to eksploatacji. Zatem dzięki stosowaniu analizatora D.O.C.Test do pomiarów kondycji olejów będzie możliwe wydłużenie okresu eksploatacji oleju i uzyskanie znacznych oszczędności. Poza tym analizator jest w stanie wykryć stany przedawaryjne i pozwoli uniknąć kosztownych napraw oraz przestojów maszyn i pojazdów.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Hilcus Electronics
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria inne

Analizator kondycji oleju D.O.C.Test jest niewielkim, przenośnym, cyfrowym urządzeniem, wyposażonym w elektroniczny czujnik, który pozwala na precyzyjny pomiar kondycji oleju. Informuje on użytkownika o zmianach jakości zużywającego się oleju. Analizator mierzy własności elektryczne oleju, które ulegają zmianom podczas eksploatacji, a na które mają wpływ takie czynniki jak: stopień degradacji oleju, ilość oraz rodzaj zanieczyszczeń, itp.


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy