Automatyka.eu

EC Navigator

Dummy

System zarządzania zasobami, oraz rejestracji i raportowania czasu pracy w projekcie.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca EC Engineering Sp. z o.o.
Kategoria Oprogramowanie dla przemysłu
Podkategoria zarządzanie produkcją i logistyką (CPM/MES)

System składa się z dwóch aplikacji pracujących w oparciu o system operacyjny Windows. Aplikacja kliencka zainstalowana na wszystkich komputerach wchodzących w skład systemu. Drugą aplikacją jest panel administracyjny umożliwiający zarządzanie zasobami  oraz wykonywanie raportów, zainstalowany na komputerach użytkowników uprawnionych do jego obsługi. System rejestruje czas aktywnej pracy nad danym projektem, oraz czasy logowania (pracy) do komputerów.

Aplikacja kliencka:
 • Automatyczne logowanie do systemu, po zalogowaniu do systemu operacyjnego,
 • Weryfikacja w systemie na podstawie użytkownika systemu operacyjnego Windows,
 • Naliczanie czasu pracy dla wybranego projektu,
 • Wykrywanie braku aktywności użytkownika, rejestracja przerw w pracy.
Panel administracyjny:
 • Dodawanie projektów, oraz edycja danych związanych z projektem,
 • Przydzielanie użytkowników do projektów,
 • Planowanie prac w projekcie,
 • Generowanie raportów miesięcznych z podziałem na użytkowników, oraz według projektów,
 • Możliwość exportu danych z raportów do pliku *.csv
 • Graficzna prezentacja podsumowania projektu  (np.: procentowy udział poszczególnych użytkowników w projekcie, wykres natężenia prac nad projektem w funkcji czasu)
 • Graficzna prezentacja udziału użytkownika w projekcie
 • Możliwość dodawania czasów dodatkowych (np.: delegacja, spotkanie z klientem)

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Polecamy