Automatyka.eu

Przystawki oscyloskopowe DSO na USB

Cs328a_1d

Przystawki oscyloskopowe DSO nowozelandzkiej firmy Cleverscope to doskonałe przyrządy pomiarowe podłączane w prosty sposób do komputera przez port USB 2.0. W połączeniu z rozbudowanym oprogramowaniem zmieniają komputer PC w oscyloskop, analizator widma lub generator funkcyjny.

Karta produktu:

Firma zgłaszająca Egmont Instruments
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria rejestratory


Przystawki oscyloskopowe DSO nowozelandzkiej firmy Cleverscope to doskonałe przyrządy pomiarowe podłączane w prosty sposób do komputera przez port USB 2.0. W połączeniu z rozbudowanym oprogramowaniem zmieniają komputer PC w oscyloskop, analizator widma lub generator funkcyjny.

Wszystkie modele mają 2 wejścia BNC, z możliwością rozszerzenia do 4 wejść przez równoległe synchroniczne sprzężenie 2 modułów. Maksymalne próbkowanie w każdym kanale wynosi 100MS/s, a można je dodatkowo zwiększyć do 200MS/s przez zastosowanie analogowej linii opóźniającej 5ns, łączącej oba kanały do pracy w przeplocie w jeden kanał. Minimalne próbkowanie wynosi 1500S/s. Szerokie pasmo przenoszenia 100MHz (-3dB) może być ograniczone przez włączany filtr antyaliasingowy 5 rzędu o częstotliwości odcięcia 20MHz. Rozdzielczość standardowa to 10 bitów, może być zwiększona do 12 bitów lub 14 bitów. Moduły mają dużą pamięć pomiarową, standardowo 4MS/kanał, z opcją rozszerzenia do 8MS/kanał.

Dodatkowe wejścia cyfrowe modeli CS328 mogą być wykorzystane do monitorowania stanów lub np. jako prosty analizator stanów logicznych. Moduły mają 8 wejść w układzie 2 x 4 wejścia, z możliwością rozszerzenie do 16 wejść przy równoległym synchronicznym sprzężeniu 2 modułów. Również wejścia cyfrowe są próbkowane z szybkością 100MS/s, do pamięci modułu 4MS lub 8MS. Wejścia przyjmują bardzo szeroki zakres napięć od -16V do +20V, z zakresem progu w przedziale od 0V do 8V w krokach 10mV.

Wbudowywany opcjonalny generator sygnałowy ma 1 wyjście BNC. Generowanie odbywa się z maksymalną szybkością 50MS/s. Zastosowana została metoda generowania DDS (Direct Digital Synthesis). Generator daje trzy przebiegi: sinus, trójkąt, prostokąt. Pasmo sygnału dla sinusa i prostokąta wynosi 0.003Hz-10MHz, a dla trójkąta 0.003Hz-1MHz.

Dostępne są 3 podstawowe, wstępnie skonfigurowane modele:

CS320A
- 2 wejścia na BNC, maksymalne próbkowanie 100MS/s, rozdzielczość 10 bitów, pamięć 4MS/kanał

CS328A
- 2 wejścia na BNC, maksymalne próbkowanie 100MS/s, rozdzielczość 10 bitów, pamięć 4MS/kanał, 8 wejść cyfrowych, próbkowanie 100MS/s, pamięć 4MS

CS328A-XS
- 2 wejścia na BNC, maksymalne próbkowanie 100MS/s, rozdzielczość 14 bitów, pamięć 8MS/kanał, 8 wejść cyfrowych, próbkowanie 100MS/s, pamięć 4MS, 1 wyjście BNC generatora sygnałowego

Możliwości tych modeli można rozbudowywać poprzez zakup odpowiednich opcji rozszerzających przy zamawianiu wyrobu, lub w terminie późniejszym do samodzielnej modyfikacji. Dostępne są też różne sondy pomiarowe, w tym wysokonapięciowe i różnicowe.

Więcej informacji o przystawkach Cleverscope: http://www.egmont.com.pl/cleverscope/

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy