Automatyka.eu

Inofcenter- archiwizacja i wizualizacja danych procesowych z obiektów przemysłowych

Infocenter

Aplikacja autorstwa Vigran - do archiwizacji i wizualizacji danych procesowych z obiektów przemysłowych

Karta produktu:

Firma zgłaszająca VIGRAN Iwański, Kryger, Stasikowski Sp. jawna
Kategoria Oprogramowanie dla przemysłu
Podkategoria wizualizacja HMI, SCADA

System archiwizacji i wizualizacji danych procesowych z obiektów przemysłowych :

 • Wirtualne przeniesienie obrazów synoptycznych z pomiarami wielkości procesowych w czasie rzeczywistym
 • Rozbudowane trendowanie przebiegów wielkości procesowych
 • Długoletnia archiwizacja danych pomiarowych
 • Wizualizacja systemów sterowania w sieci LAN lub Internet
 • Do 20 000 odczytów danych w ciągu sekundy
 • Rejestracja do 100 tyś. punktów
 • Zgodność z przemysłowymi normami archiwizacji danych

System INFOCENTER oparty jest o technologię przemysłowej wymiany danych OPC (OLE for Process Control). Współpracuje z serwerami OPC 1.0 i 2.0 dając tym samym nieograniczone możliwości w zakresie pobierania danych z dowolnych systemów sterowania większości znaczących firm np. Foxboro, Allen-Bradley, Yokogawa, ABB, GE Fanuc, Intellution, Emerson, Siemens, Honeywell, Triconex, Bentley Nevada i innych należących do OPC Foundation.  

Modułowa, skalowalna struktura czyni go korzystnym finansowo. Zgodność z normami dotyczącymi przemysłowej archiwizacji danych czyni system bezpiecznym w zakresie przechowywania informacji historycznych a szybkość i ilość przetwarzanych danych jest bezkonkurencyjna na rynku oprogramowania historyzującego.

INFOCENTER został stworzony w technologii OPC (OLE for Process Control) i współpracuje z systemem wizualizacji Proficy RTIP (Real-Time Information Portal) przedstawiając zmienne procesowe w formie wykresów czasowych i synoptycznych obrazów historycznych. Dodatkowy, niezależny kanał informacyjny oparty jest o mechanizm DDE (Dynamic Data Exchange) dostarczając danych z systemów sterowania w postaci mechanizmu monitorującego oraz aktualnych obrazów synoptycznych będących repliką isteniejących synoptyków z systemu sterowania.  

Do najważniejszych cech systemu INFOCENTER należą:

 • skalowalność i modułowa struktura (poszczególne komponenty systemu mogą być instalowane oddzielnie, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa)
 • jednoczesna archiwizacja danych z wielu systemów sterowania
 • jednoczesny dostęp do danych dla wydzielonych jednostek organizacyjnych i grup użytkowników
 • dwukanałowa, niezależna komunikacja DDE i OPC
 • szybkość zapisu/odczytu: do 20 000 pomiarów na sekundę
 • indywidualne dostosowanie wizualizacji pomiarów dla użytkowników

Polecany produkt

Partnerzy serwisu

 • Gigaom_color

Polecamy