Automatyka.eu

ALPA SmArtGas-3

Czujnik_smartgas_maxi_strona

Czujnik ALPA SmArtGas-3 jest uniwersalnym, mikroprocesorowym urządzeniem detekcyjno - pomiarowym, mającym szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest rzetelny pomiar bądź detekcja gazów. Jego nowoczesna konstrukcja, oparta na technice mikroprocesorowej, pozwala na zaoferowanie wysokich parametrów technicznych przy zachowaniu konkurencyjnej ceny, zaś wysoka dokładność oraz wiarygodność pozwala na zastoso­wanie w profesjonalnych instalacjach przemysłowych (m.in. w zakładach chemicznych, browarach, rafineriach i petrochemiach, chłodniach, malarniach, oczyszczalniach ścieków, elektrociepłowniach).

Karta produktu:

Firma zgłaszająca ATEST-Gaz
Kategoria Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria detekcja gazów

Wybrane funkcjonalności czujnika ALPA SmArtGas-3:

Rozszerzony zakres temperatury pracy
Przy opracowywaniu konstrukcji czujnika zwrócono dużą uwagę na  zakres dopuszczalnych  temperatur pracy.  Dolna dopuszczalna temperatura pracy to
 -40C, a górna – aż  +115C (odmiana HR / ExLEL).

Autodiagnostyka
Kontrolowane są m.in:
uszkodzenia pamięci procesora i danych
parametry zasilania sensora i wartość pochodzącego z niego sygnału.
stany przeciążeń sensora i elektroniki,
upływ czasu do następnej kalibracji,
uszkodzenia elektroniki,
spójność sygnałów pochodzących z sensora.

Zakres:

Gazy palne - do 100%DGW:

  • Metan, propan, butan, amoniak, tlenek węgla, acetylen, wodór i inne

Pary palne - do 100%DGW:

  • Alkohole (np.: metanol, etanol, propanol)
  • Rozpuszczalniki (np.: aceton)
  • Paliwa (np.: nafta, benzyna lekka)
  • Węglowodory (pentan, heksan, heptan, cyklopentan)

Gazy toksyczne i duszące - zakres zależny od sensora:Tlenek węgla, siarkowodór, amoniak, dwutlenek siarki, fosgen, ozon, tlenki azotu, tlen, dwutlenek węgla

 

Więcej informacji:

www.atest-gaz.com.pl

 tel.032 234 92 70

 


Polecany produkt

Partnerzy serwisu

  • Gigaom_color

Polecamy